Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftens driftstatistik övertygar inte.

Mer gaskraft krävs om kärnkraften avvecklas

Annons

I genmäle till Sigge Synnergårds inlägg i VLT av den 17 mars hävdar Lise Nordin och Johannes Wretljung Persson i en webbreplik den 20 mars att:

”En nyligen gjord studie från professor Lennart Söder på KTH visar hur Sverige kan klara en elförsörjning helt på vindkraft och solenergi i kombination med vattenkraften.”

Detta får väl samtidigt anses vara ett svar på ett förslag från Stackegård/Hangård i VLT Web inlaga i VLT av den 18 mars där vi efterlyser att energidebattörerna bör vinnlägga sig om att förklara var den uppbackande baskrafteffekten skall komma från vid ogynnsamma vindar om vi stänger kärnkraften och inte får bygga ut vattenkraften.

Problemet är bara att Söders uppskattningar inte stämmer med Svenska Kraftnäts och för den delen även Nordens plankommissions beräkningsgrunder som anger att vindkraften beräknas ha en effekttillgänglighet av 6 procent. Detta är den effekt som beräknas vara tillgänglig i Norden under minst 90 procent av tiden.

Söder räknar i ett exempel med 55 TWh motsvarande en installerad effekt av 28 675 MW från solkraft (10 675 MW) och vindkraft (18 000 MW). Vi har applicerat Ekonomifaktas Elsimulator, som tar hänsyn till Svenska kraftnäts beräkningsgrunder för effekttillgänglighet på exemplet ovan. Se: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Elsimulator/

Gaskraften måste byggas ut med 4000 MW. Sammantaget ökar koldioxidutsläppen till 8,9 miljoner ton per år jämfört med dagens 1,3 miljoner ton.

Svenska Kraftnät är den myndighet som har ansvar för EFFEKT balansens upprätthållande i Sverige. Erfarenheterna från vindkraften till dags dato redovisas i Svenska kraftnäts statistik.

Vi har till del hänvisat till denna statistik för år 2013 i vårt Web inlägg i VLT. Vindkraften bidrog med enbart 3 procent av sin totala installerade effekt. den 13 februari 2013.

När vi ser på erfarenhetsvärdena från vindkraftdriften tror vi inte, att en helt ny energipolitik, kan bortse från de beräkningsgrunder som i dag ligger till grund för de nordiska staternas prognoser beträffande elbehovet för avbrottsfri el.

Vidare anser Söder att den brist som uppstår i effektbalansen skall komma från gaskraftverk. Men han tycks ha underskattat storleken på gaskraftverken om man skall ta hänsyn till erfarenhetsvärdena beträffande driftstatistiken. Inget i rapporten beskriver ökningen av utsläppen som konsekvens av stängningen av kärnkraftverken.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons