Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsutbyggnaden bromsar upp

Annons

Eftersom det råder viss oro hos befolkning i Västmanland som bor i närheten av planerade vindkraftsparker är det på sin plats att tydliggöra vissa kriterier som gäller för vindkraften.

De områden som gäller är Skinnskatteberg-Långholmsberget, Sala-Norrberget samt Köping-Odensvi. I media har det angivits att 20 000 vindkraftverk planeras i Sverige.

Uppgörelsen med Norge 2012 innebär ett gemensamt elcertifikatsystem för byggnation av förnyelsebar energi omfattande 26 terawattimmar (TWh) till år 2020. Av detta återstår i dagsläget 20 TWh varav hälften 10 TWh gäller för den svenska elmarknaden.

Det kommer inte att byggas mer förnybar el än vad elcertifikatsystemet (subventionerna) tillåter. Energimyndighetens nya förslag gäller en ökning av elcertifikaten för perioden 2016- 2020 och avser ett större antal elcertifikat för att uppnå detta mål i Sverige om ytterligare 10 TWh till år 2020.

Dessa 10 TWh kommer att fördelas mellan olika kraftslag som småskalig vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi. Räknar man med ett värsta fall omfattande 8 TWh vindkraft, innebär detta cirka 1000 tillkommande vindkraftverk av den nya typen.

Tillstånd finns redan för 1600 verk på andra platser. Till exempel utanför Piteå (Markbygden) finns tillstånd för 1100 verk varav endast ett 50-tal är byggda.

Det råder viss stiltje på vindkraftsmarknaden eftersom nuvarande elpriser och subventioner är låga. Möjligen återstartas Piteå projektet efter år 2016 då ökade subventioner förväntas blir gällande.

Däremot när det gäller egenproducerad el från vindkraft erhåller producenten, förutom subventioner, även energiskattebefrielse med 36 öre/kWh och kan således räkna hem lönsamhet. Detta utnyttjas av fastighetsbolag och kommuner med viss återhållsamhet, då framtida politiska beslut kan avskaffa denna orättvisa i konkurrensförhållandet med andra kraftslag inom elcertifikatsystemet.

Detta påverkar emellertid inte ovan angivet antalet tillkommande vindkraftverk (runt 1000 st.) eftersom det är elcertifikatsystemet som styr utbyggnaden.

Det finns alltså i Västmanland ingen anledning till oro. För att ändra på det som anges ovan fordras nytt riksdagsbeslut.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons