Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VIP: Stöd psykiatrivårdens utvecklingsarbete!

Vi inom VIP Västmanland tackar VLT för artikelserien där psykiatrin i Västmanland granskats ur olika vinklar.

Annons
Vården måste fungera hela vägen. Vi vill erinra om att psykiatrin är till för personer som i sin sjukdom är mycket sköra, skriver Ove Danielsson. (Bilden är arrangerad och personen på bilden har inget samband med artikeln).

VIP:s medlemmar är i huvudsak närstående till psykiskt funktionshindrade. Vi har därför lätt att känna igen och förstå det lidande och den kamp som psykos och liknande svår psykisk sjukdom innebär för den drabbade och närstående. Mycket behöver – och kan – förbättras inom psykiatrin och vårt intryck är att det finns ett klart medvetande om detta i psykiatrins organisation.

Det handlar bland annat om att förändra arbetssätt och att skapa en fungerande god vårdallians med patienten. I vår kontakt med psykiatrin har vi noterat att det pågår förändringsprojekt inriktade på att förbättra bemötande och vårdåtgärder.

Ett pågående projekt går ut på att radikalt minska tvångsåtgärder och där kan man redan nu redovisa positiva resultat. Vi vill betona hur viktigt det är att psykiatrins personal, förutom ökad kunskap och erfarenhet, får erkännande för stegvisa framsteg som gjorts med deras medverkan. VIP har noterat att man från psykiatriledningens sida är mån om att så sker.

I VLT den 24 maj kommenterade landstingrådet Juha Rundgren(V) och oppositionslandstingsrådet Ingvar Nordén (KD) vad som framkommit i VLT:s artiklar om psykiatrin. Det var välgörande att båda erkände att det är kris inom psykiatrin.

Från vår sida tar vi detta besked som ett tecken på att psykiatrin i Västmanland nu får politikernas fulla stöd i att jobba vidare med de utvecklings- och förändringsaktiviteter som lyfter vårdens kvalitet och innehåll till gagn för alla psykiatrins patienter.

Vi vill erinra om att psykiatrin är till för personer som i sin sjukdom är mycket sköra. Många personer, långvarigt drabbade av psykos och liknande sjukdom, kräver särskild omsorg och som också måste få ta tid för att leda till önskat resultat för den drabbade.

Psykiatriutredningen framhåller: ”Den psykiskt funktionsnedsatte skall ha rätt till service, stöd och vård av god kvalitet som är anpassad till hans/hennes individuella förutsättningar och behov”. För att uppnå detta krävs att det finns en väl fungerande vård- och stödkedja som förutom psykiatrin också omfattar kommunernas socialtjänst och andra aktörer.

Vi förväntar oss nu att landstinget engagerar sig i att råda bot på de brister som framkommit i VLT- artiklarna. Vi förväntar oss också att ansvariga politiker och besluts-fattare inom kommunerna tar itu med att se över och förbättra de stödinsatser som varje drabbad person och även närstående kan behöva. Vård- och omsorgsverksamheten måste fungera bra hela vägen.

Från VIP:s sida har vi länge efterlyst detta. Vid varje tillfälle en patient är utskrivningsklar från behandling inom psykiatrin måste följande frågor få ett tydligt svar: Utskrivning till vad då? Vem tar emot och vad behöver göras?

Länets invånare ska kunna känna stolthet över den vård och det stöd som samhället förmår att ge en av de absolut svagaste grupperna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons