Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VL: För långsam buss mellan Västerås och Hallstahammar

Annons

Inför linjeförändringen av 111 mellan Hallstahammar och Västerås gjordes en nulägesanalys som visade att den stora bristen i kollektivtrafiken var den långa restiden på buss. Bussen är idag inte konkurrenskraftig med bilen sett till restid.

Restiden för buss är 40 minuter och restiden för bil bedöms till 20 minuter centrum till centrum. Om bussen istället körs via E18 går det att korta restiden till 30 minuter. Vi ser därför en stor potential att öka kollektivtrafikens marknadsandel på sträckan.

Pendlingen mellan Hallstahammar och Västerås tätorter är det enskilt största pendlingsflödet i Västmanlands län. Vår resandestatistik visade att endast 14 påstigningar per dag (4 procent) gjordes på någon av hållplatserna mellan Hallstahammar och Västerås tätort.

Vi har därför gemensamt med de båda kommunerna ansett att det mellanliggande resbehovet får skötas på annat sätt, i detta fall har vi valt en anropsstyrd linje (111A).

Tidtabellen för linje 111A är lagd utifrån de resandemönster som tidigare fanns på linje 111, det vill säga de avgångar då vi hade flest antal påstigande. Vår förhoppning är givetvis att detta i hög grad ska motsvara de resandebehov som invånarna mellan Hallstahammar och Västerås har, även om vi givetvis är medvetna om att det innebär en försämring gentemot dagens trafik.

Maria Rydström

områdeschef

Västmanlands lokaltrafik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons