Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det är långsiktigt klokt att ta ifrån Vardaga driften

Annons

Den rödgröna majoriteten i Östersunds vård- och omsorgsnämnd valde att ta tillbaka driften av äldreboendet på Skogsbruksvägen i Torvalla.

Arbetsmiljöverket hade gett grönt ljus för vårdföretaget Vardaga efter inspektioner, men det fanns fortfarande frågetecken: Nästan var fjärde anställd uppfyllde inte kompetenskraven och företaget hade svårt att klara bemanningen på kvällstid. Det är inga bagateller.

Ändå får man intrycket att dessa brister inte var avgörande. Politikerna verkar ha kommit till insikt om att de senaste årens sätt att bedriva äldrevård inte har varit bra. Varken för vårdtagarna, personalen eller kommunens rykte som arbetsgivare.

I en självkritisk ÖP-intervju säger nämndordföranden Mona Modin Tjulin (S) att politiken har lett till sämre arbetsmiljö, stress, sjukskrivningar och personalbrist. En av orsakerna hon pekar på är de marknadsorienterade idéer som brukar gå under samlingsnamnet new public management, NPM. Ett tänkande som slog igenom på 1990-talet och som fått allt större inflytande över vårdpolitiken i hela landet. Syftet var att göra vården och omsorgen billigare och effektivare genom att konkurrensutsätta och styra med modeller som inspirerats av näringslivet.

Flera av länets kommuner har tagit till sig idéerna. I kundvalssystemet LOV, en typisk NPM-reform, såg kommunerna en gyllene möjlighet att få ner sina kostnader för hemtjänst och äldrevård. Timpriset för hemtjänsten sänktes, man drog in på fast personal och började förlita sig mer på timvikarier. Istället för att ge anslag utifrån beviljade hjälptimmar började man mäta varje vårdbesök med mobila stämpelkort och enbart ersätta den tid som personalen var hos vårdtagarna. Enda sättet att få mer betalt blev då att pressa in fler besök på schemat, eller att dra ner på resor, raster, möten och administration.

Stressen blev övermäktig för många.

Östersunds rödgröna vård- och omsorgspolitiker är inte ensamma om att ompröva new public management. För några veckor sedan kom en rapport från Finansdepartementets oberoende expertorgan ESO, där rapportförfattaren Per Molander sågar NPM totalt. Rapporten heter just "Dags för omprövning".

Per Molander menar att hela idékomplexet som kallas new public management bygger på felsynen att det inte är någon skillnad mellan offentlig och privat sektor och att offentliga sektorn därför utan problem kan importera både lösningar och fysiska personer från näringslivet. I själva verket har privatanställda och offentliganställda helt olika referensramar. De offentliganställdas värderingar om arbetet bygger på principen om likabehandling, medan de privatanställda aldrig kommer ifrån ansvaret att leverera vinst till sina ägare. Vinstintresset är det överordnade målet.

Så här sammanfattar Per Molander nyttan av NPM: "Sammanfattningsvis framstår de NPM-inspirerade reformerna inte som adekvata svar på de problem som identifierats för den svenska offentliga sektorn. Det finns därför starka skäl att ompröva en del reformer".

Det är en glasklar synpunkt från en tung instans. Svår att avfärda.

Var det ett ideologiskt beslut att säga nej till Vardaga, som centerns Magnus Rönnerfjäll menar i en intervju i LT? Ja, kanske, men inte mer ideologiskt än de vetenskapligt grundade slutsatserna i ESO-rapporten.

Det är möjligt att det hade varit kortsiktigt billigare för kommunen att låta Vardaga driva Skogsbruksvägens äldreboende vidare. Men det är långsiktigt både klokare och billigare att börja bygga en stabil äldrevård igen. Från grunden. Med kvalitet som viktigaste kriterium, inte pris. Det är förhoppningsvis det politikerna tänker göra nu.