Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dom i våldtäktsmålet: 19-åringarna frias

Fyra 19-åriga män från Västerås som stått åtalade för grov våldtäkt på en jämnårig kvinna under en studentkryssning frias.

På fredagen klockan 11 kom domen i det uppmärksammade målet.

Advokat Per Svedlund, som försvarade en av de unga männen:

– Det var ett glädjande besked. Min klient blev friad på objektiva grunder,uppsåt behövde aldrig prövas, så han är oerhört lättad och jag tycker att det var ett väntat resultat.

Advokat Per-Ingvar Ekblad försvarar en annan av de nu friade unga männen:

– Den här domen var ingen överraskning, min klient har hela tiden förnekat brott och menat att det som skett har skett i samförstånd, uppgifter som inte har motbevisats.

Åklagare Angelica Runesson som åtalade de fyra:

– Jag kan konstatera att tingsrätten haft en annan bevisvärdering än mig och min kollega Kristin Morén. Enligt åtalet var det en kombination av omständigheter som gjorde att flickan var i en särskilt utsatt position. Några av skälen till att vi såg hennes situation som särskilt utsatt förutom berusning, var att hon till en början var ensam med tre av 19-åringarna, att ljuset i hytten släcktes och att en i sällskapet gick ut och stod vakt. Något som enligt domen utredningen inte kunnat styrka.

VLT har även talat med målsägandes advokat Ulrika Borg som meddelar att hon inte tänker kommentera domen eller om den ska överklagas.

Varför friades då de fyra?

Tingsrätten framhåller att det inte gjordes någon medicinsk utredning av tonårsflickan direkt i samband med anmälningstillfället. Prover togs den 30 mars 2016 vid 23-tiden på kvällen och de visade varken spår av alkohol eller läkemedel/droger i blod eller urin. Vid läkarundersökningen strax efter midnatt mot den 31 mars uppfattade läkaren henne som ”helt klar och redig” enligt rättsintyg.

Rätten är medveten om att utredningen gjordes många timmar efter händelsen, men framhåller att bristen på direkt utredning ”inte får gå ut över de åtalade”.

Tingsrätten skriver också att de övervakningsfilmer som visar hur tonårsflickan rörde sig ombord på båten före och efter händelserna i hytten tidigt på morgonen den 30 mars inte heller ger ”något påtagligt stöd” åt påståendet att hon skulle vara för berusad för att kunna värja sig mot sexuella förslag. De fyra unga männen har samtliga medgivit att de haft sex med tonårsflickan - men sagt att det varit fullt frivilligt från båda parter.

Det faktum att tonårsflickans berättelse inte med tillräcklig substans motbevisar de åtalades uppgifter hade ändå inte uteslutit fällande dom, enligt tingsrätten. Vittnesuppgifter hade kunnat fälla om de motsagt de åtalades uppgifter. Där stötte åklagarsidan på svåra problem: Hela förundersökningsprotokollet har nämligen lagts ut på diverse nätsidor.

”Vittnen har talat om att de inför rättegången den vägen tagit del av förhörsutsagor, egna och andras samt av fotografier. På det sättet har syftet med rättegångsbalkens bestämmelse satts ur spel och de felkällor som tingsrätten i normalfallen måste beakta vid sin bedömning av vittnens berättelser utökats på ett sätt som lagstiftaren inte kan ha förutsett”.

Tingsrätten skriver om samtliga tio vittnens berättelser - oavsett om de sett förundersökningen eller inte - att de ”inte motbevisar de åtalades berättelser”.

Rätten slår fast att utredningen inte visar att tonårsflickan var ”så berusad att hon behövde straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet”, inte heller visar utredningen att hon var rädd eller hade orsak att vara rädd. Inte heller visar utredningen att det var anmärkningsvärt mörkt i hytten eller att hon skulle ha hindrats av någon i hytten att gå därifrån.

Därför ogillar tingsrätten åtalet i sin helhet mot de fyra - de frikänns alltså.