Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Egnahemssparare får eget villaområde på Malmaberg

 
Nostalgi - 50-talet
Visa alla artiklar

Bostadsstiftelsen Aroseken har nu kommit så långt med planeringen av sitt första egnahemsområde, att man tror sig kunna säga, var det skall ligga och när byggnationen kommer i gång.

Det är en god nyhet för alla bostadssparare inför Sparsamhetens Dag den 31 oktober, säger bankdirektören Gösta Sandberg i Västerås sparbank.

Diskussioner har sedan någon tid pågått inom stiftelsens styrelse om ett par aktuella områden.

Nu har man stannat för norra delen av Östra Malmaberg, det område som ligger norr om punkthusbebyggelsen vid Stentorpsgatan.

Stiftelsen har uppdragit åt arkitekt att framlägga förslag till stadsplan och lämpliga hustyper och räknar med att kunna ta ställning till detta förslag omkring årsskiftet.

Den nu gällande stadsplanen upptar 79 friliggande egnahem. Man räknar emellertid med att genom att utnyttja kedjehus i viss omfattning och på det viset något minska tomternakunna få in upp emot 100 lägenheter på området.

Det aktuella området är bevuxet med barrskog och marken stiger på att sådant sätt, att man säkert kan skapa ett mycket trevligt egnahemsområde på det.

Vad storleken på husen beträffar har man givetvis ännu icke tagit slutgiltig ställning, men riktpunkten skall vara att egnahemsägarens kontantinsats skall hålla sig inom rimliga gränser.

Västerås sparbank har i dagarna utarbetat en ny broschyr med en rad sakupplysningar för bostadsspararna. Bostadssparandet tar ju sikte på minst två års sparande för att få vara med i Arosekens byggnadsprogram, så det är hög tid att sätta igång för att kunna vara med om 1959 eller 1960 års produktion och då ha ett sparkapital som räcker till den egna insatsen.

I övrigt vill jag inte underlåta att nämna ungdomssparandet, fortsätter bankdirektör Sandberg, som alltid varit aktuellt men som nu kommit alldeles särskilt i blickpunkten, genom att statsmakterna funnit det angeläget att ge sitt stöd åt lönsparandet, denna ungdomens speciella sparform.

Ungdomens ekonomiska fostran är en stor uppgift och det är alldeles särskilt glädjande för oss att skolsparandet här i Västerås är så bra.

Inte nog med att vi har sparverksamhet i varenda klass bland stadens folkskolor utan praktiskt taget varje elev deltager också i sparverksamheten - de som av olika anledningar icke kan deltaga rör sig endast om ett par procent.

Dessutom har vi en mycket bra sparverksamhet i Praktiska Realskolan.

Det är emellertid av största betydelse att få ungdomarna att spara även sedan de slutat skolan och kommit ut i förvärvslivet. och ur den synpunkten är vi mycket glada över att vi fått flera hundratal ungdomar som nya lönsparare denna höst och jag har gott hopp om att vi skall få ännu en hel del ungdomar bland våra regelbundna sparare, slutar bankdirektör Sandberg.