Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En bättre skola kräver att staten tar över ansvaret

Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes för 25 år sedan, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för lärarna och ansvaret för undervisningen.

Annons
För att vända den negativa kunskapsutvecklingen och höja läraryrkets status måste skolan förstatligas, skriver Roger Haddad (FP).

Det var ett dumt beslut. Kommunaliseringen har bidragit till minskad likvärdighet, lägre status för lärarna och försämrade kunskapsresultat.

När Skolinspektionen i november förra året presenterade sina samlade slutsatser efter fem års tillsyn, lyfte man fram återkommande brister i den lokala styrningen av skolan. Nio av tio kommunala huvudmän får kritik för arbetet med att planera, följa upp och utveckla skolverksamheten.

I rapporten undersökte myndigheten bland annat huvudmännens ansvarstagande, rektorns ledarskap och lärarnas undervisning. Man konstaterade att den lokala ledningen av skolan, från politiker och fristående huvudmän till klassrummet, över rektor och lärare, är avgörande för den undervisning eleverna får.

Kartläggningen pekar på omfattande brister i den styrningen. Många huvudmän tar inte sitt ansvar.

Det är uppenbart att inte alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Folkpartiet har därför länge drivit att skolan behöver förstatligas.

Kommunaliseringen har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunerna är till exempel ansvariga för att lärarlönerna och fortbildning inte har prioriterats. Kommunaliseringen har varit förödande för läraryrkets status.

Folkpartiet drev i regeringsställning igenom förändringar som innebär att staten tagit ett allt större ansvar för skolan.

Det handlar om skärpta krav på att lärare ska ha kunskaper i de ämnen de undervisar i, tydligare mål för vad eleverna ska lära sig, mer statlig inspektion av skolorna och miljardsatsningar på högre lärarlöner och fortbildning.

Framtiden börjar i klassrummen. Med låg status för lärarna och dåliga kunskapsresultat kommer Sverige långsiktigt att få svårt att klara jobben och välståndet i den tuffa globala konkurrensen. Därför måste vi ha som mål att svensk skola ska bli en av de tio bästa i världen.

Landets 290 kommuner har inte, var för sig, den kraft som krävs för att vända utvecklingen uppåt igen. Vi vill att staten ska ta över ansvaret för allt som har med själva utbildningen att göra; staten ska vara arbetsgivare för lärarna och ansvara för att eleverna får så mycket kunskaper som möjligt med sig från skolan.

Dagens dubbelkommando med både stat och kommun som ansvariga ska bort. Staten ska ha hela ansvaret för skolans kunskapsuppdrag. Med ett statligt huvudmannaskap för skolan får vi högre status för läraryrket, en mer likvärdig skola och eleverna kan nå längre i skolan. Det är så vi bäst förbereder Sverige och de som går i svensk skola för framtiden.

Roger Haddad (FP) Riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons