Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Familjehem utreds inte - barn far illa

Ingen utredning – trots uppgifter om att barn har utsatts för våld, bevittnat våld, vistats med berusade föräldrar eller själva missbrukat.

Barn har placerats i familjehem som inte godkänts – och utsatts för våld. Socialstyrelsen kom i måndags med massiv kritik mot socialens barn- och ungdomskontor i Västerås.

– Vi har hittat brister och vi ser mycket allvarligt på de här bristerna, säger Maria Jansson inspektör vid Socialstyrelsen i Örebro.

Tillsynen som Socialstyrelsen gjorde under tre dagar i september på barn- och ungdomkontoret i Västerås är alltså klar. Det var de många klagomålen från allmänheten som låg bakom granskningen.

Att barn har placerats i familjehem som inte är utredda och godkända av individ- och familjenämnden är mycket allvarligt, säger Maria Jansson till VLT.

Socialstyrelsen skriver i sin bedömning: I flera fall har barn utsatts för våld eller försummelse i familjehemsvården vilket kanske skulle kunna ha förhindrats om familjehemmet utretts och vården följts upp.

En kritik som ska ses i ljuset av den färska vanvårdsutredningen, där Sverige i upprättelseceremonier och rannsakande samhällsdebatt försöker göra upp med gamla tiders försummelser och övergrepp på placerade barn.

Socialstyrelsen kritiserar också att kontoret hänvisar hjälpsökande familjer till den så kallade ”fria nyttan”. Alltså servicedelen av socialtjänsten där man kan få stödsamtal och råd utan att journalföras och utredas.

– Och det får man inte göra om en familj sökt hjälp. Då måste man utreda om det finns ett behov av insatser. Här ser vi ett systematiskt hänvisande till den fria nyttan och att man underlåtit att utreda när det finns skäl för det.

Allvaret i det är risken att barn och unga som behövt hjälp inte har fått det, menar Maria Jansson.

Det är också högst anmärkningsvärt, skriver Socialstyrelsen, att nämnden i flera ärenden bedömt att det finns skäl att omhänderta ett barn enligt lagen om vård av unga, LVU, men ändå inte har gjort det.

Att inte inleda utredningar, placera barn i outredda familjehem, hänvisa till fria nyttan, brista i dokumentationen, förlänga utredningstider med mera gör att Socialstyrelsen skriver:

I samtliga fall har nämnden allvarligt eftersatt såväl den formella rättssäkerheten men också inskränkt enskildas möjlighet till stöd och hjälp.

Och fortsättningsvis:

Socialstyrelsen ser mycket allvarligt på att nämnden vid upprepade tillfällen fått in anmälningar innehållande uppgifter om att barn utsatts för våld, bevittnat våld, vistats med berusade föräldrar, men också anmälningar om barn med eget missbruk och i kriminalitet, utan att inleda utredning.

Socialstyrelsen har lämnat en lång kravlista på förbättringar som de vill se från individ- och familjenämnden.