Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fastighetsägarna: Vi tar vårt ansvar för hyrorna

Hösten har kommit, men för Sveriges privata fastighetsägare känns det ändå som om våren är här. Den hyresförhandling som står för dörren är nämligen den första där Fastighetsägarna blir en fullvärdig förhandlingspart.

Fastighetsägarna har arbetat länge för denna frihetsreform och vi är glada över att den nya lagstiftningen antogs i en bred politisk enighet av riksdagen. Hur väl vi och vår förhandlingspart Hyresgästföreningen vårdar intentionerna i den nya lagstiftningen har avgörande betydelse för framväxten av nya arbetstillfällen, omställningen till ett klimatsmart boende och en positiv stadsutveckling. Tillväxten står och faller med en fungerande bostadsmarknad som undanröjer hinder för människors och företags rörlighet.

Vi kommer väl förberedda till förhandlingsbordet och ser fram emot sakliga och konstruktiva samtal med Hyresgästföreningen. Vår förhoppning är att genom att vara tydliga med vilka argument och fakta som ligger till grund för våra hyresyrkanden, kunna påbörja och avsluta förhandlingsarbetet på ett snabbt och smidigt sätt. Målsättning är att de nya hyresjusteringarna kan genomföras från den 1 januari 2012.

Med en öppen och tydlig faktabakgrund tror vi också att förståelsen för de olika hyres-yrkandena kan öka hos hyresgästerna. Vår önskan och målsättning är att komma så nära hyresgästernas egna värderingar som möjligt.

Den nya lagstiftningen innebär att hyrorna kommer att förhandlas fram från delvis nya utgångspunkter. De kommunala bostads-bolagens hyror, som exempelvis Mimers, Salabostäders eller KBAB:s hyror, är inte längre normerande och de ska inte heller längre sättas efter självkostnadsprincipen. Inom ramen för det allmännyttiga uppdraget ska de kommunägda bostadsbolagen driva verksamheten och sätta hyrorna efter rent affärs-mässiga principer, där hyresgästernas efterfrågan ska styra.

Målsättningen med årets hyresförhand-lingar måste vara att hitta hyresnivåer som upplevs som skäliga och rättvisa för såväl hyresgästerna som hyresvärdarna, och som därmed kan lägga grunden för en bättre fungerande bostadsmarknad. I den delen har riksdagen överlåtit åt hyresmarknadens parter att via förhandlingar åstadkomma detta. Det är alltså ett gemensamt ansvar för parterna att åstadkomma en hyressättning som återspeglar bostadskonsumenternas värderingar. Våra yrkanden är utformade för att försöka uppnå detta mål.

Grunden för hyressättningen är alltjämt bruksvärdessystemet, eller snarare som bruksvärdessystemet var tänkt från början när det infördes i slutet av 1960-talet. Utöver de väl kända kriterierna för hyressättningen som bland annat storlek och standard på hyres-lägenheten ska även läget och lägenhetens attraktivitet beaktas.

Det innebär inte bara att hyresjusteringarna kan variera emellan olika områden på en ort utan också beroende på hur attraktiv orten är i sig. Orter med stark tillväxt, befolkningsökning och brist på bostäder som exempelvis Västerås måste få en hyresjustering som tar hänsyn till detta, och samtidigt gäller det omvända för orter där utvecklingen inte är lika stark som exempelvis Skinnskatteberg. Exakt vilka nivåer detta kan handla om kommer Fastighetsägarna att precisera under förhandlingsprocessen.

För att inte urholka värdet på hyresfastigheter är det viktigt att golvet för hyresyrkandena läggs i paritet med Riksbankens prognos för utvecklingen av konsumentpriserna 2012. På orter där taxeförändringar för värme, el, VA och avfall avviker kraftigt från Konsumentprisindex måste även detta rymmas inom hyresyrkandet, exempelvis bör Mälarenergis höjning av fjärrvärmetaxan i Västerås de senast två åren beaktas särskilt.

Fastighetsägarna går in i årets hyresförhandlingar som fullvärdig förhandlingspart och är fast beslutna om att ta vår del av ansvaret för att nå en överenskommelse om hyresnivåer som både stärker hyresrättens ställning och skapar förutsättningar för en bättre funge-rande bostadsmarknad.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel