Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel fokus med vindkraft

På VLT debatt  den 16 juni skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi att debatten måste bygga på saklighet och fakta.Som svar kommer här sex centrala fakta kring vindkraften

Annons

1.Reducerar vindkraften koldioxidutsläppen i Sverige? – Nej

97 procent av elektriciteten som produceras i Sverige är koldioxidfri. Kvarvarande 3 procent ligger i kraftvärmeverken som successivt konverterar till bioenergikällor.

2.Råder brist på egenproducerad elektricitet i Sverige? – Nej

De tre senaste åren har Sverige exporterat 7 TWh (2011), 20 TWh (2012) och 10 TWh (2013)

3.Ökar vindkraften den förnybara energins andel? – Ja, men den är inte enda alternativet.

-I dag ger vindkraften endast 1,8 procent av totalt 51 procent förnybar energi i Sverige rapporterat år 2012 av Energimyndigheten till EU

-Bioenergin inklusive biodrivmedel har en ökande trend

-Värmepumpar ger i dag 20 TWh och har en ökande trend

-Effektivisering av transportsektorn sker genom ökad eldrift

4.Är vindkraften dyr? – Ja, subventioner behövs

Enbart elcertifikaten kostar årligen konsumenterna omkring 2 miljarder kronor.

5.Bidrar vindkraften till effektreserven? – Bara marginellt

Endast 6 procent av den installerade vindeffekten räknas som effektreserv. Den kan de facto vara 0 procent när det är vindstilla eller blåser bara svagt i hela landet.

6.Ger vindkraften tilläggskostnader? – Ja, och de är betydande

-Fler nätanslutningar och elledningar måste byggas vilket kommer att höja kostnaden för slutkunderna enligt Svenska kraftnät. Reglerkraft måste finnas, varav vattenkraften är viktigast, men dess kapacitet riskerar att minska på grund av vattendomar och EU:s vattendirektiv

-Visuella miljöhänsyn och stora ingrepp i naturen, inte minst i form av infrastruktur (vägar etc.) som krävs för etablering av vindkraftverken

Alltfler varningsklockor från ekonomer och nätexperter börjar ringa med anledning av den kraftiga utbyggnaden av intermittent (ssk vindkraft) elproduktion som skapar allvarliga ekonomiska och tekniska obalanser i vårt elsystem

EU-kommissionens förslag till energi- och klimatpolitik innefattar bland annat en fyrtioprocentig minskning av koldioxidutsläppen till år 2030. Utsläppsmålet ska uteslutande uppnås genom inhemska åtgärder.

Utgående från de politiska målen skulle rätta vägen för Sverige vara att koncentrera sig på att minska användningen av fossila bränslen inom transportsektorn och att energieffektivisera. Det vill säga minska den totala energianvändningen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons