Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fel när styrningen bygger på misstro

I en signerad krönika på ledarplats från den 24 september efterlyser Lena Hörngren klarhet kring Tillitsdelegationens arbete.

Regeringen tillsatte i juni i år en Tillitsdelegation för att formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Ambitionen är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet.

Uppdraget utgår inte ifrån att helt upphöra med mål och resultatuppföljning. Snarare är ambitionen att peka ut goda exempel och identifiera framgångsfaktorer för en utveckling av en mer tillitsbaserad styrning i kommuner och landsting, en lärande tillsyn och ändamålsenliga ersättningsmodeller.

Syftet är att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv verksamhet, med medarbetarnas kompetens som en självklar utgångspunkt och resurs.

Bakgrunden till Tillitsdelegationens uppdrag är, precis som Lena Hörngren påpekar, upplevelsen av detaljkontroll och en ökad administrativ börda, som tränger undan utrymmet för medarbetarna både att utveckla arbetet och att utvecklas i arbetet.

Fokus ligger på det som går att mäta, det som ofta kallas ”pinnjakt”, oavsett om det ger en rättvisande bild av kvaliteten i verksamheterna. I slutändan är det vi alla, medborgarna, som blir lidande då potentialen till kvalitet och verksamhetsutveckling inte tillvaratas och våra behov av service inte uppfylls.

Hur illa läget är, och exakt varför det blivit som det har blivit är något som de lärda tvistar om, men i Tillits- delegationens direktiv pekas tillämpningen av mål- och resultatstyrningen och framför allt det starka resultatfokuset ut som en central förklaring.

Ersättningsmodeller som reglerar ersättningen från beställaren till utföraren och den statliga tillsynen av välfärdssektorn spelar förmodligen också en roll, därför pekas även de ut som områden för Tillits-delegationen att analysera.

Hur ser då en mer tillitsbaserad styrning ut? Tillit mellan vilka?

Chefer och med- arbetare; staten och kommunsektorn; medborgare och välfärdens aktörer? Vad är det som ska tas bort i styrmodellerna och vad ska tillkomma?

Vilka förutsättningar krävs avseende exempelvis kompetens, ledarskap, gemensam målbild eller värdegrund? Det är just det som Tillitsdelegationen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, representanter för välfärdens professioner, forskarsamhället och en lång rad andra berörda aktörer ska identifiera.

Under Tillitsdelegationens korta uppstartsarbete har redan ett flertal kommuner och andra organisationer hört av sig med en önskan om att få vara med i arbetet att utveckla en mer tillitsbaserad styrning. Jag tolkar intresset som ett tecken på att flera söker efter nya vägar att reformera styrningen.

Under utredningens gång kommer ett utvecklings- och förändringsarbete att påbörjas i enskilda kommuner och landsting för att främja styrning baserad på tillit. Det kommer att ske dels inom ramen för ett nätverk för intresserade kommuner och landsting, dels genom försöksverksamheter för att vi systematiskt ska kunna testa och lära.

Forskare kommer att anlitas för att följa och utvärdera försöks- verksamheterna, vilket ger oss vetenskaplig evidens om vad som fungerar eller inte.

Att direktiven är öppna lämnar ett stort utrymme för oss att utforma arbetet. Detta tillsammans med en tydlig förväntan att arbetet ska bedrivas i nära samarbete med forskarsamhället för att vi ska kunna systematiskt testa och lära oss av nya styrformer är för mig en styrka. Att Lena Hörngren väljer att tills vidare ha tillit till mig och Tillitsdelegationen känns betryggande.

Vi bjuder in alla nyfikna till fortsatt dialog i vårt arbete.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel