Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fler unga vuxna behöver folkhögskolan

Vilka alternativ finns i dag för alla de ungdomar som inte fullgjort sin grundskola eller sitt gymnasium och som är registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen? En retorisk fråga med inte alltför många svar.

Folkhögskolorna i Sverige genomför i år och under förra året studiemotiverande folkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar 18–25 år. Verksamheten kan genomföras tack vare ett extra anslag.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder folkhögskolorna kurser om tre månader för att stimulera unga vuxna till fortsatta studier. Tanken är att väcka lust och nyfikenhet för fortsatta studier. En del unga behöver stärka självkänsla och mod för att komma vidare. Efter avslutad tremånadersperiod finns möjlighet, för den som så önskar, att söka vidare till allmän kurs på folkhögskola (motsvarighet till gymnasium) eller andra skolformer.

Arbetslösheten är fortfarande stor i Sverige, inte minst när det gäller unga människor. Det håller på att skapas en zon där unga människor med eller utan utbildning får allt svårare att ta sig till ett arbete. Vi vet att utbildning är en viktig faktor.

I Västmanland gick cirka 145 personer under 2010 studiemotiverande kurser som ovan beskrivs. För Västerås folkhögskolas och Bergslagens folkhögskolas del tog sig 58 procent vidare till studier eller jobb. Under innevarande år kommer ännu fler personer att gå dessa kurser.

Att behovet av den här typen av kurser är stort visar söktrycket till allmän kurs. Hösten 2010 sökte dubbelt så många personer som folkhögskolorna kunde ta emot i befintliga allmänna kurser. För att inte ”putta ut” de deltagare som redan sökt sig till allmän kurs behöver folkhögskolorna fler platser. För Västerås folkhögskolas del var söktrycket i augusti åtta sökande på varje allmän kursplats.

Redan under 2010 kunde ungdomar med garantiersättning gå studiemotiverande folkhögskolekurs. Målet var att under året genomföra 4 000 kursplatser. Totalt genomfördes 2 073 kursplatser. Syftet att minst 20 procent av deltagarna ska bli motiverade att gå vidare till fortsatta studier har uppnåtts.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik studerar 23 procent vidare efter genomförd kurs (Folkbildningsrådets deltagaruppföljning visar att knappt 45 procent studerar/har sökt eller kommer att söka vidare studier) och drygt 11 procent har fått arbete på eget initiativ.

Satsningen förlängdes 2011 med en något utvidgad målgrupp. I år beräknas satsningen omfatta 4 000 kursplatser. I dag rekryteras deltagarna till studiemotiverande folkhögskolekurs endast via Arbetsförmedlingen, vilket inneburit att folkhögskolorna inte själva har kunnat vara så aktiva som de önskat och det har varit svårt att fylla de platser som folkhögskolorna fått sig tilldelade. Folkbildningsrådet har i sin anslagsframställning för 2012-2014 begärt att regeringen ska tillskjuta 120 miljoner kronor till en fortsatt utbildningsinsats för unga arbetslösa.

En önskan är att detta kan återses i vårbudgeten eller ett löfte till den kommande höstbudgeten om att denna satsning får fortsätta. Unga vuxna behöver folkhögskolan!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel