Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Företagarna: Bygg bort flaskhalsarna i det svenska elnätet

Många småföretagare känner en stor osäkerhet om framtida elproduktion och konkurrenskraftiga priser. Detta påverkar givetvis deras investeringsvilja negativt, och därmed även den svenska tillväxten.

Småföretagen har skapat nio av tio nya jobb den senaste 20-årsperioden och avgör i hög grad hur utvecklingen i svensk ekonomi blir framöver. Energipolitiken, och då inte minst möjligheten att underlätta den småskaliga elproduktionen, måste därför anpassas till de små företagens förutsättningar.

Som en konsekvens av den kritik EU-kommissionen riktat mot Svenska Kraftnät för import- och exportbegränsningar, infördes den 1 november fyra elområden i Sverige. Gränserna mellan elområdena går där det, enligt Svenska Kraftnät, finns begränsningar i överföringen av stamnätet för el, de så kallade ”flaskhalsarna” i Sverige. I norra delen av landet finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet.

Det är den nordiska energibörsen Nordpool som kommer att sätta priserna utifrån utbud och efterfrågan i respektive prisområde. Precis som förväntas har priserna i de södra om-rådena närmat sig det högre danska spot-priset.

I praktiken kan man uttrycka det som att det är elkunderna i södra Sverige som ska betala för de investeringar i långväga överföring och ny produktionskapacitet som behövs, i stället för att alla som använder elnäten, producenter såväl som slutanvändare, via nättariffer betalar vad nätsystemet kostar. Vi ifrågasätter om denna nyordning är rimlig. De administrativt satta gränserna skapar geografiska skillnader i elpriset, vilket ökar osäkerheten och ger orättvisa förutsättningar för företagande i olika delar av landet.

Konsumenter har länge kritiserat att elmarknaden är komplex och svårbegriplig. Det bekräftas av EU-kommissionens stora undersökning av Europas konsument-marknader. Resultatet visar att elmarknaden är den marknad som tillsammans med bränslemarknaden har försämrats mest jämfört med föregående undersökningar, och intar en av bottenplaceringarna.

Svenska konsumenter är bland dem som har lägst förtroende för elmarknaden. Den indelning som nu görs, och de olika priser den resulterar i, kommer snarast att minska förtroendet och acceptansen ytterligare.

Företagarna förespråkar förvisso en integrerad elmarknad där fri konkurrens råder, och välkomnar därför initiativ för att stoppa exportbegränsningar. Indelningen i fyra prisområden tror vi emellertid är fel väg att gå om man vill lösa problemet med överföringsbegränsningar. Om en gemensam europeisk marknad för el ska bli verklighet måste Svenska Kraftnät i stället ta sitt ansvar och prioritera investeringar i elnätet för att bygga bort flaskhalsarna.

Dessutom måste tillståndshanteringen för byggnation av såväl nya kraftverk som installation av förnyelsebar energi bli smidigare. Det i kombination med möjligheten för små producenter att nettoavräkna, det vill säga kvitta sin överskottsel, skulle leda till att ny kraftproduktion byggdes där efterfrågan är högre än tillgången på el.

Vi tror att en ökad kundmakt, genom bättre möjligheter för egen produktion och öka efterfrågeflexibiliteten, leder till en bättre fungerande elmarknad med större acceptans och bättre villkor för företagande i hela landet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel