Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Försvarsministern: Med frivillig rekrytering stärks Sveriges försvarsförmåga

Från och med i dag, den 1 juli, läggs värnplikten vilande och rekrytering till Försvarsmakten kommer att ske på frivillig grund. Det är en förändring som Försvarsmakten länge eftersträvat.

Alla svenska medborgare över 18 år kan efter test och säkerhetskontroll ansöka till en grundläggande militär utbildning, som pågår under tre månader. Därefter tar rekryten och Försvarsmakten ställning till fortsatt engagemang som tidsbegränsad anställning, officersutbildning eller tjänstgöring i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Enligt Försvarsmakten kommer cirka 85 procent av de som genomgår grund-utbildningen att kunna rekryteras. Kompletterande utbildning tar då vid och grund-utbildningstiden bedöms liksom i dag vara minst tio månader för soldaterna inom de stående och kontrakterade förbanden.

Försvarsmaktens rekryteringsbehov kommer att ligga på cirka 4 000 personer – varje år. Det gör Försvarsmakten till en av Sveriges största arbetsgivare för ungdomar. 2014 ska 5 200 soldater och sjömän vara kontinuerligt tjänstgörande och 7 800 tidvis tjänst-görande.

Grundutbildningen kommer att bedrivas på flera olika platser i landet flera gånger per år. Det nya personalförsörjningssystemet kommer att ställa höga krav på Försvarsmakten som arbetsgivare. De som är rekryterade på frivillig grund kommer naturligtvis att ha krav på att utbildning och tjänstgöring är utvecklande och meningsfull. Men det ställer också helt nya krav på Försvarsmakten, Pliktverket, frivilligorganisationer och politiken.

Pliktutredningen visar att cirka 30 procent av en hel årskull, både tjejer och killar, är intresserade av frivillig grundutbildning. Det motsvarar 40 000 personer. Bedömningen är därför att utmaningen för Försvarsmakten inte är att rekrytera till grundutbildningen utan snarare att behålla soldaterna länge nog efter utbildningen. Även internationella erfarenheter pekar i den riktningen. Med den utbildning, erfarenhet och kvalitet som förvärvas inom försvaret kommer soldater och sjömän att bli efterfrågade på arbetsmarknaden. De personer som väljer att tjänstgöra inom försvaret kommer att bidra med civila kompetenser och kunskaper till Försvarsmaktens verksamhet samtidigt som dom tar erfarenhet med sig tillbaka till det civila samhället.

Sveriges kanske svåraste och farligaste uppgift kräver kvalificerad personal. I dag har vi inga insatserfarna förband. I stället har under decennier förbanden avvecklats när de är som allra bäst – utbildade, samövade och erfarna. Detta beror just på att värnplikten inte kan tillämpas utanför landets gräns. De som gjort insats har därför varit anställda soldater och sjömän, vars förband avvecklats efter genomförd insats internationellt. Med frivillig rekrytering ändrar vi på det. Vi stärker vi Sveriges försvarsförmåga samtidigt som kvinnor och män får samma rättigheter och skyldigheter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel