Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fortsatt debatt om Kungliga Vetenskapsakademiens val av Dan Larhammar som ny preses

Tre kritiska repliker om valet av Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Tidigare inlägg och svar direkt

Replik nr 1

Sensommaren 2015 började vi spela in intervjuer för en dokumentär om Erik Enby ("Läkaren som vägrade ge upp"). Den första jag ville intervjua var Dan Larhammar som var Enbys mest uppmärksammade opponent.

Larhammar avvisade intervjun och skrev istället en artikel på sitt forum för Vetenskap och Folkbildning (VoF) som han länkat till (vilket ger högre googlerating). Lägg märke till dateringen 20 juli 2015. Således innan våra intervjuinspelningar ändå rubricerades artikeln "… vinklade beskrivning …”

Att utan källgranskning avfärda något utifrån fördom är klassisk pseudoskepticism. https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2015/12/16/dan-larhammar-hur-snedvridet-kan-det-bli/

Larhammar fick reda på att jag sedan sökte en annan forskare som refererat till Erik Enbys studier. Larhammar kontaktade honom och skrämde bort honom. Den forskaren avböjde intervjun ”av rädsla för vad Larhammar kan hitta på”. Detta ingrepp i mitt journalistiska arbete är ett tryckfrihetsbrott.

Larhammar förminskar sin betydelse när det gäller dreven mot Enby. Han iscensatte förföljelsen med ett kränkande inlägg på VoFs Forum som samma dag åtföljdes av två artiklar i GT/Expressen där han gick till fränt angrepp mot Enby.

Grova förtal åtföljdes av ett stort antal artiklar och av TV3 insider där Larhammar uttalade sig om att Enby borde stoppas. Återigen med nedlåtande ordval. Detta ledde till att Enby blev av med sin legitimation.

När sedan Enby ansökte om att återfå sin legitimation iscensatte Larhammar i radioprogrammet ”Kropp och Själ” ett dråpslag mot Enby som trots att programmet fälldes av granskningsnämnden ledde till polisundersökning för åtal och husrannsakan hos Enby. Efter 18 månader lades undersökningen ned utan att man funnit ett enda bevis mot Enby.

Larhammar tycks uppfatta att han själv blivit demoniserad då hans roll i detta klargjorts. Alla de angrepp i media som demoniserat Enby blir i sammanhanget en värdemätare på Larhammars karaktär. Enby har behandlat svårt sjuka med höga doser av vitamin (vilket får stöd i ett stort antal vetenskapliga studier). I Expressen kallas Enby för Sveriges farligaste läkare och han jämställs i bild med en läkare som våldtagit en nedsövd patient. Larhammar tackar Expressen för dessa artiklar mot Enby.

Larhammars fientliga förhållande till homeopati är också välkänt. Zetterlingska fonden handlade om att hålla föredrag om homeopati inte mot. Uppsala Universitet, där Larhammar verkar, har med maktmedel lyckats kapa Zetterlingska fonden och brukar nu dess medel på annat sätt än avsett.

Larhammar arrangerade den 23 okt 2017 inom ramen för Kungliga Vetenskapsakademin ett fientligt riktat seminarium mot homeopati där inga utbildade eller verksamma homeopater fick framträda. Tillvägagångssättet är anmärkningsvärt och Larhammars agerande är sinnebilden för pseudovetenskap.

Dan Larhammar hänvisar återkommande till "vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han kallar Erik Enby ”stollig”, trots att han har beprövad erfarenhet från ca 35 000 patienter. Under detta förminskande epitet hamnar då också omfattande internationell forskning som stöder Enbys teori och metod.

Professor Jan G Waldenström fick riksdagens uppdrag att utreda begreppet. Han kom fram till att: - Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med "vetenskap och beprövad erfarenhet”, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Detta har naturligtvis stuckit i ögonen på dem som vill ha en mer kontrollerande definition och efter hand har den ursprungliga lagen skurits sönder av olika direktiv som inte alls bär lagens egentliga innehåll.

Det har bemötts inom den akademiska världen med en omfattande kritik mot hur begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” kommit att användas. Ragnar Levi, läkare och prisbelönad journalist som arbetat som informationschef på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering menar att: ”Det behövs mycket mer än vetenskaplig kunskap för att kunna välja rätt vårdåtgärd vid rätt tillfälle. Vi brukar hänvisa till ”beprövad erfarenhet” som ytterligare en viktig grund för sjukvårdsarbetet…. Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar.”

Det är ytterligt försvårande om man som vetenskapsman anser att man är ensam om att veta vad som är rätt innebörd och bestraffar dem som har andra kunskaper. När ett sådant agerande får makt är det synnerligen destruktivt för vetenskapen.

Börje Peratt

producent och författare

medlem i Journalistförbundet

Replik nr 2

Det intressanta är kanske inte Larhammars ”svar direkt” utan vad han inte svarar på. Nämligen varför han och VoF främst angripit kvinnor. Larhammars påhopp på Annika Dahlqvist är särskilt anmärkningsvärt.

VoF gav henne skampriset ”årets förvillare” 2009. Bland annat för hennes varningar för det ofärdiga svininfluensavaccinet och hon avrådde från massvaccinering. Detta svininfluensavaccin orsakade sedan svåra kroniska skador och förstörde livet för fullt friska personer. I en artikel i Expressen kommenterar en Aija Sadurskis (VoF) bestraffningen av Dahlqvist.

– Vi vill att den som får ett sådant här [skam]pris tar och tänker efter och lär sig något.

Ja du Aija vad har du, VoF eller Expressen lärt när ni nu insett att Dahlqvist hade rätt? Är det inte dags att göra en pudel? Men det kräver naturligtvis att man lärt sig och förstått något och har social kompetens för att kunna be om ursäkt.

Lisbet Gemzell

Replik nr 3

Erik Enbys upptäckt, att han i kroniskt sjukas blod ser mikroorganismer och blodklumpning, har under snart 40 år inte lett till ett enda etablerat forskningsspår för att vidimera eller vederlägga hans sjukdomsbegrepp. Hans otaliga försök har enbart medfört smutskastning (att avfärda någon som ”stollig” är inte respektfullt eller förtroendeingivande) eller ignorans.

Då dr Enby, tillsammans med den indiske läkaren Ramesh Singh Chouhan, lade fram sina rön vid en internationell cancerkonferens i Montreal år 1994, var salen helt tyst. Vad berodde denna tystnad på? Ointresse? Rädsla? Prestigeförlust?

Istället för att kategoriskt avfärda så borde Dan Larhammar medverka till att ett nyfiket och hungrigt ungt forskarlag fick chans att ta över stafettpinnen och efterforska dr Enbys upptäckt. Av alla de miljarder kronor som läggs ner på forskning om våra kroniska sjukdomar skulle bara en liten bråkdel behöva investeras i detta projekt. Men grundforskning av detta slag är inte kommersiellt gångbart. Istället väljer man att följa de forskningsuppslag som leder till nya läkemedel och därmed stora vinster.

Skulle Dr Enby ha rätt i sin hypotes ändrar det radikalt förutsättningarna för läkekonsten. Då skulle fokus sättas på biologi och ekologisk balans istället för symptombehandling, som är det enda som erbjuds många kroniskt sjuka.

Det är svårt att riva de intellektuella slott man som forskare byggt upp. Men historien visar att förnedrade upptäckare ibland fått upprättelse. Dr Enby kallas av sina supporters för vår tids ”Semmelweis”, läkaren som upptäckte att barnsängsfeber spreds av infekterade läkare som gick från obduktion till förlossning utan att desinficera händerna. Semmelweis upprättelse kom dock först efter att han dött på ett mentalsjukhus.

Ulla Premmert

Kommentar för valet av Larhammar

Rätt att bekämpa pseudovetenskap

Svar på "Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin"

Vetenskap och Folkbildning (VoF) delar årligen ut två utmärkelser: Årets folkbildare, som går till en person eller organisation som gjort en särskilt god insats för populärvetenskap och folkbildning, samt Årets förvillare, som går till en person eller organisation som arbetat för pseudovetenskap och förvillande.

Skribenterna hävdar att VoF könsdiskriminerar när vi delar ut utmärkelserna. Det stämmer att förhållandet längre tillbaka är mindre smickrande. Men man kan ju bättra sig. De senaste 10 åren har folkbildarpriserna gått till 3 kvinnor, 2 män och 5 organisationer; det innebär inte att kvinnor på något sätt har företräde till priset. Förvillarpriserna har gått till 1 kvinna (som händelsevis är en av skribenterna) och 9 organisationer.

beträffar står VoF för vetenskap som är öppen och fri, där alla metoder utvärderas på sina egna meriter. Det innebär även att verkningslösa metoder, skadliga behandlingar och kvacksalveri kallas vid sina rätta namn.

Vidare får och ska Dan Larhammar ha mycket ära för det arbete han uträttat mot pseudovetenskap, och som bidragit till hans utnämning som preses KVA. Men kanske skribenterna är lite väl givmilda.

Larhammar är en av otaliga, i och utanför VoF, som kritiserat Vidarklinikens ockulta antroposofiska dumheter genom åren. Och att före detta dr Enby uppmärksammats i media beror enbart på att han utövat olämpliga och olagliga behandlingar.

Peter Olausson

författare

Ordförande Vetenskap och Folkbildning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel