Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förvaltare fick sparken efter att ha sålt miljonvilla till bekant för 300 000

En 52-årig förvaltare i Västerås har fått sparken från sina tre uppdrag med omedelbar verkan. Beslutet är fattat av Överförmyndarnämnden i Västerås.

I ett beslut daterat den 15 november kommer nämndens tre ledamöter, med Lars Lindén (KD) som ordförande, fram till att förvaltaren är olämplig i sitt förtroendeuppdrag.

Enligt vad VLT erfar är det en fastighetsaffär som förvaltaren genomförde i maj i år för en klients räkning, en 73-årig kvinna, som fått nämnden att reagera.

Förvaltaren sålde nämligen en villa i Skultuna för 300 000 kronor.

Någon annonsering eller liknade marknadsföring föregick inte försäljningen utan förvaltaren sålde istället fastigheten till en bekant.

Fastighetsmäklare VLT varit i kontakt med häpnar över priset:

– Det måste vara något fel i den här affären, säger en av mäklarna, som påpekar att en grannfastighet nyligen såldes för 1,8 miljoner kronor.

I maj i år begärde förvaltaren Överförmyndarnämndens tillåtelse att sälja fastigheten. Den 17 maj godkände nämnden försäljningen. Nu har samma nämnd beslutat att han ska sparkas.

Nämnden skriver i beslutet: ”NN har beskyllts för att ha begått brott mot sin huvudman samt att han satt sina egna och andras intressen före sin huvudman”.

Vidare att: ”Under nämndens utredning i ärendet, i vilket anklagelserna som riktats emot NN inkommit, har NN dock agerat på ett sådant sätt att Överförmyndarnämndes förtroende för honom skadats”.

Förvaltaren har nu i tre olika ärenden vänt sig till Västmanlands tingsrätt i syfte att få behålla sina uppdrag:

Förvaltaren skriver bland annat: ”Sanningen är tvärtom att jag lyckats genomföra mitt uppdrag mycket bättre än tidigare förvaltare, och bättre än vad Överförmyndaren ålagt mig att göra, till gagn för huvudman”.

Det blir nu Västmanlands tingsrätt som får avgöra om Överförmyndaren har haft sakliga skäl att sparka förvaltaren, eller inte.

Förvaltaren har också andra förtroendeuppdrag i form av ordförandeskapet i en ideell förening.

Fakta:

Förvaltarskap är ett svenskt rättsinstitut, som kan beslutas av tingsrätten för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Rättsinstitutet ersatte år 1989 institutet omyndigförklaring.

Till stöd för förvaltarskap ska alltid finnas läkarintyg eller likvärdig utredning. När rätten meddelar ett beslut om anordnande av förvaltarskap, ska den samtidigt förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Den som är ställd under förvaltarskap kallas huvudman i sitt förhållande till förvaltaren. Om förvaltarskap inte längre behövs ska det upphöra. Sådant beslut fattas av tingsrätten.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för dennes räkning. Inte heller är domstolens anordnande av förvaltarskap beroende av att den enskilde samtycker till åtgärden. En annan skillnad är att den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

Källa: Wikipedia