Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

FP: Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt

Folkpartiet liberalerna anser att barn som placeras i familjehem eller på institution självklart också har rätt till en trygg uppväxt.

Forskningen visar tyvärr att dessa barn i högre utsträckning än andra barn drabbas av psykisk sjukdom, hamnar i missbruk eller rentav begår självmord. I vuxen ålder blir de barn som samhället placerat i sin vård oftare lågutbildade eller kriminella. Varför är det så?

Felet ligger inte första hand i familjehem eller institutioner. Dessa behöver emellertid bättre stöd för att klara av den svåra uppgiften att hjälpa barn som fått en alltför tuff start på livet. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2009 var 17 700 barn och ungdomar under 18 år någon gång placerade på familjehem eller institution. Majoriteten av dessa var mellan 13 och 17 år. De flesta (12 700) har bott hemma hos en annan familj i det som kallas familjehem. Resten (5 000) har fått bo på institution i Hem för vård eller boende (HVB).

I Västerås används huvudsakligen familjehemsplaceringar. Statistiken visar att resultaten är väsentligt bättre här än vid institutionsvård. Att kostnaden dessutom är betydligt lägre är ytterligare ett plus. Bland de förslag som vi lägger fram för att förbättra för de mest utsatta barnen praktiserar Västerås delvis redan flera av våra förslag, exempelvis har vi redan speciella ”barn-socialsekreterare.”

För att förbättra för de mest utsatta barnen föreslår Folkpartiet:

Vi måste skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och unga. Det ska finnas tydliga kvalitetskrav, bland annat ska både föreståndare och personal ha adekvat utbildning. Krav på auktorisation ska ställas på alla HVB-hem.

Många familjehem får i dag ingen utbildning innan de tar emot barn som ofta har stora och sammansatta behov. För att säkerställa att placerade barn får en bra omsorg är utbildning och handledning ett grundkrav. Västerås erbjuder utbildning men kanske skall den vara obligatorisk

Det behövs många fler familjehem som kan ta hand om barn och ungdomar med svåra upplevelser bakom sig. För att barn som inte kan bo kvar hemma ska få trygghet krävs att det finns andra familjer som är beredda att öppna sitt hem för dessa barn.

Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Forskning visar att lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för barnets framtidsutsikter. Vi föreslår att hemkommunen ska vara skyldig att upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

Barnombudsmannen berättar i sin årsrapport 2011 att såväl socialtjänsten som hälsovården missar de familjehemsplacerade barnens och ungdomarnas hälsa. 15 procent av de placerade barnen har till exempel inte fått en eller flera av vaccinationerna som ingår i basprogrammet för alla barn. Vi föreslår att hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att upprätta en hälsoplan i samband med placeringen av ett barn.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel