Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

FP+M+KD: Oansvarigt att föreslå beslut som inte är finansierade

Fastighetsnämnden föreslog i fredags en investering på 150 miljoner kronor som inte är finansierad. Vi i Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna tar ställning till investeringen i samband budget 2013. Beslut måste vara finansierade och i det förslag till yttrande som de rödgröna ställde sig bakom ska investeringen inte finansieras förrän nästa mandatperiod.

Det finns många angelägna investeringar och dessa kan bara vägas mot varandra i samband med budget. Annars finns det en risk att inte hela projektet blir genomfört.

Ett angeläget behov är att kunna få tillgänglighet till området södra Kärrbolandet och ett annat är byggnation av Västerleden. Vi är beredda att göra dessa prioriteringar och självklart ska dessa övervägningar gälla hela sträckan Irsta–Lybeck och där hela vägen byggs samtidigt.

Det finns en möjlighet att snabbt få fram en väg från Gäddeholm till Lybeck. Mälar-energi har byggt ut vatten och avlopp till området och det är då ändamålsenligt att i princip följa den dragningen hela vägen ned till Harkie. Det är mark som redan är undersökt för fornlämningar och tidigare använd som provisorisk väg. Det finns en parallell väg som togs fram för att kunna göra mark-arbeten i samband med VA-byggnationen.

Ledningsdragningen överensstämmer också väl med den dragning som anges i översiktsplanen. En detaljplan för vägen måste tas fram och ett planuppdrag bör ges under våren 2012. Om så sker bör vägen kunna börja byggas under 2013 och vara klar under 2014, under förutsättning att medel avsätts i budget 2013.

Vägsträckningen ger en snabb till-gänglighet från Gäddeholm till områden på södra Kärrbolandet utan att störa befintlig bebyggelse i Fröholmen eller Mårtens hamn. Vägen bör ha 80 kilometer i timmen-standard. Genom att sträckningen blir kortare, och inte behöver gå igenom små samhällen där fartbegränsning krävs, kan byggnation genomföras till en lägre kostnad.

Vi anser att vägbygget fram till Frösåker måste tas och genomföras i ett sammanhang. Det måste dessutom vara finansierat genom beslut i kommunfullmäktige. Innan ett sådant beslut kan fattas måste ytterligare utredningar ske och för tiden intill dess begär vi att alla förarbeten, det vill säga planfrågor mm skyndsamt genomförs .

Vi har därför föreslagit i fastighetsnämnden:

Ÿ att påbörja detaljplanearbete för en sträckning Gäddeholm–Lybeck i princip enligt den nybyggda vatten- och avloppssträckningen och enligt översiktsplanen,

Ÿ att slutligt beslut fattas i samband med budget 2013 för att då omprioritera i investeringsmedel i 2013 års budget för att kunna bygga av väg mellan Gäddeholm och Lybeck,

Ÿ att byggnation av väg Irsta–Gäddeholm påbörjas i samband med byggnation av hela sträckan och då det finns investeringsbeslut och detaljplan för hela sträckan Irsta–Lybeck.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel