Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

FP: Sverige ska vara en ledande kunskapsnation

Annons

För snart fyra år sedan fick Folkpartiet liberalerna och Alliansen förtroendet att styra Sverige. Skolans utveckling var ett starkt vägande skäl för många att välja bort den gamla regeringen. Vi presenterade en vision om en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt.

En viktig del av Alliansens omläggning av skolpolitiken är den nya skollagen som riksdagen fattade beslut om i veckan. Det är ett av de största lagstiftningsarbetena i modern svensk rättshistoria, på över 1 200 sidor och nästan 700 lagparagrafer.

Några principer har varit vägledande för vårt arbete med den nya skollagen.

* För det första måste skolans kunskapsuppdrag stärkas för att fler elever ska kunna klara kunskapskraven. Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. De elever som behöver extra stöd ska ha rätt att få det. Och de som lätt når målen ska ges ledning och stimulans att nå längre i sin utveckling.

* För det andra ska skolledare och lärare ha de befogenheter som krävs för att skapa trygghet och arbetsro i skolan. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan.

* För det tredje har vi strävat efter att rensa bort onödiga detaljregleringar och att minska mängden byråkratiska pålagor.

* För det fjärde har vårt mål varit att skapa så likartade regler som möjligt för alla skolformer och huvudmän. Det betyder att friskolorna, med några få undantag, ska följa samma regler som de kommunala skolorna.

* För det femte vill vi stärka rättssäkerheten för elever och föräldrar genom att fler beslut ska kunna överklagas, bland annat beslut om upprättande av åtgärdsprogram och beslut om skolplacering.

Naturligtvis finns det mängder av andra förändringar värda att lyfta fram: skolbibliotekens ställning stärks, alla elever ska ha tillgång till elevhälsovård, möjligheten till befrielse från obligatorisk undervisning begränsas kraftigt och förskolan blir en egen skolform.

Många andra skolreformer har genomförts under mandatperioden. Återstart av speciallärarutbildningen, läsa-skriva-räkna-satsningar, skriftliga omdömen i årskurs ett, nationella prov i årskurs tre, satsning på kompetensutveckling för lärare, återupprättande av yrkes- och lärlingsutbildningar, för att nämna några. Med dessa och den nya skollagen lämnar Folkpartiet och Alliansen tydliga besked om hur vi vill fortsätta utveckla och förbättra skolan.

Nu måste oppositionen presentera sitt alternativ. Ska betygen avskaffas som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill? Ska läxor avskaffas? Ska det vara tillåtet att flytta mobbare? Blir det en lärarlegitimation? Kommer reformeringen av lärarutbildningen att genomföras? Blir det en ny gymnasieskola där yrkeskunnande får högre status?

Sverige ska vara en ledande kunskaps-nation. Vi har redan mycket av det som krävs för att lyckas – engagerade lärare, kunskapstörstande elever och en fantastisk bildningstradition. Men för att nå ända fram krävs ett fortsatt förändringsarbete där den nya skollagen kan bidra för mer kunskap, valfrihet och trygghet i skolan.

Den som vill se fortsatta, målmedvetna skolreformer genom hela utbildningsväsendet, bör lägga sin röst på Folkpartiet i höst.

Agneta Berliner

riksdagsledamot (FP) för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel