Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtidens kollektivtrafik innebär ett vägval

Ska vi köra bussarna på samma sätt som tidigare eller ska kollektivtrafiken förnyas? Busslinjenätet i Västerås är från 1970-talet och bör anpassas efter nutida och framtida behov, både vad gäller linjesträckningar och utbud av turer.

För att skapa en attraktivare kollektivtrafik för dagens resenärer, och för att öka antalet resenärer som väljer bussen framför bilen, är det viktigt med ett stom-linjenät som har rakare körvägar för att bussresan ska ta så kort tid som möjligt.

Det ökade gångavståndet som kan drabba boende i utkanten av linjestråken kompenseras genom högre turtäthet för att resenärerna ska slippa stå och vänta på hållplatsen. Med Smartkoll kan resenärerna kasta tid-tabellen eftersom det aldrig dröjer mer än några minuter innan nästa buss kommer.

Högre turtäthet och längre trafikdygn, framför allt kvällar och helger, är en viktig satsning för en attraktiv kollektivtrafik och går inte att tumma på, för att i nuläget skapa ytterligare linjeben. Stomlinjerna i förslaget är bland annat lagda utifrån statistik, hur infrastrukturen ser ut idag samt utefter hur staden planeras att växa i framtiden.

Utöver stomlinjenätet föreslås även ett nytt servicelinjenät i förslaget, för att minska gångavstånden i så stor utsträckning som möjligt i de områden där många äldre och färdtjänstberättigade bor, samt för att knyta an viktiga målpunkter som stomlinjenätet inte når.

Bakom förslaget till Smartkoll – den framtida kollektivtrafiken i Västerås, ligger ett mycket omfattande och öppet arbete med många personer inblandade både inom och utanför den kommunala organisationen. I referensgruppen har ingått representanter från bland annat det kommunala handikapprådet, det kommunala pensionärs-rådet, näringslivet, handelsområden och bostadsföretag. Allmänheten har också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via www.vasteras.se.

Erfarenheter från andra kommuner visar att när bussen går ofta och kommer fram snabbt ökar antalet resor. Det finns ingenting som säger att västeråsarna skulle vara annorlunda än resenärerna i andra kommuner. Trots att Västerås är Sveriges femte största stad ligger vi inte ens på tio i topp listan, med 6,8 miljoner resor i stadstrafiken 2010. Både Jönköping och Helsingborg, som är betydligt mindre städer, har under lång tid gjort stora satsningar med gena stråk och hög turtäthet. I Helsingborg har antalet resor ökat från åtta miljoner till elva miljoner på fem år.

Vi har fått frågor om att införa gratis bussresor, men vi har valt att inte föreslå nolltaxa. Gratis bussresor skapar lätt kapacitetsbrist, då till exempel arbetspendlande bussresenärer inte får plats på bussen för de resenärer som väljer att ställa cykeln och i stället resa en kort sträcka med buss.

Dessutom är biljettintäkterna en mycket viktig del av finansieringen. Om kollektiv-trafiken enbart skulle bekostas av skatte-medel skulle ytterligare cirka 90 miljoner kronor behövas årligen för att klara dagens trafikutbud.

Utredningen om den framtida kollektivtrafiken i Västerås – Smartkoll – är ett tjänstemannaförslag som politikerna ska ta ställning till under våren.

Målet med Smartkoll är att få en attraktiv och långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Vi föreslår snabbhet och turtäthet. Vägvalet blir därför snabbt, enkelt, Smartkoll.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel