Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Friskola får hård kritik

Skolinspektionen kritiserar Västerås internationella skola. Bland annat får eleverna för få timmar och har för dåliga studieresultat.

I årskurs 3 fick bara 30 procent av eleverna på skolan godkänt i svenska, enligt de nationella proven. Motsvarande siffra för årskurs 5 var lite högre, men inte bra – 65 procent. Och bara två tredjedelar av femteklassarna fick godkänt i matematik.

Även om skolan visade lite bättre siffror i andra ämnen, bland annat engelska, så reagerade skolinspektionen starkt på den bristande kunskapsnivån:

”Skolinspektionen bedömer att skolan måste vidta kraftfulla åtgärder så att alla elever ges möjlighet att nå målen i alla ämnen.”

Men detta var inte värst, enligt inspektionen. Det visade sig nämligen att skolan helt enkelt hade för få lektioner i våras:

”Anmärkningsvärt är att skolan inte kan garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Det framkom vid tillsynsbesöket att alltför få timmar är utlagda i schemat jämfört med skolans timplan och jämfört med skolans tillstånd.”

Inte heller lärarnas behörighet fick godkänt:

”Skolan har lärare som inte har utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Några av dessa är dessutom tillsvidareanställda.”

Kompetenskraven slår också tillbaka på rektorn Ismail Ghazal:

”Rektorn uppfyller inte kravet på att ha förvärvad pedagogisk insikt genom både utbildning och erfarenhet.”

Ghazal är också verkställande direktör för skolan, och har utbildning i ekonomi och entreprenörskap, men inte i pedagogik. Han har heller inte tagit tillräckligt ansvar för att skolans resultat har följts upp, anser skolinspektionen.

Skolinspektionen tillägger slutligen att skolans ekonomi verkar lite skakig.

Men mitt i den stora kritikstormen finns det också en punkt där Skolinspektionen tvärtom berömmer skolan:

”Vid intervjuer med elever och vid besök i verksamheten framkommer att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan.”

Västerås Internationella skola har redan svarat på kritiken.

En av de större förändringarna blir troligen att rektorn Ismail Ghazal ska lämna rektorsposten. En ny rektor, med pedagogisk utbildning och erfarenhet, ska tillsättas senast till årsskiftet.

Skolledningen lovar också att tillsätta fler behöriga lärare och utöka antalet lektioner, enligt Skolinspektionens krav och de timplaner som finns i Västerås stad. Enligt skolan är det bara ämnena slöjd och NO som återstår att justera.

I ett brev till skolinspektionen ger rektorn Ismail Ghazal också ett förslag på hur skolan ska kunna rätta till de dåliga resultaten i svenskämnet genom att helt enkelt sänka kraven:

”Vi byter även ut ämnet svenska mot svenska som andraspråk inför läsåret 2011/2012.”

Många av eleverna talar nämligen arabiska hemma.

VLT har förgäves sökt rektorn Ismail Ghazal för en kommentar.

Detta har hänt

Friskolan Västerås internationella skola startade 1998. Från början hade skolan ett annat namn – Al-Fadjers fria kulturskola – vilket visade att skolans målgrupp var [mjuk retur]familjer med arabisk-muslimsk bakgrund.

Skolan var från början nära knuten till systerskolan Svenska internationella skolan i Spånga. De två skolorna har i dag skilda ledningar.

2001 skrev VLT för första gången om att Skolverket kritiserade brister i skolans undervisning och organisation.

De kommande åren förekom skolan i massmedia efter stora motsättningar mellan rektorn och en del av personalen.

2003 gjorde SVT en dokumentär där det antyddes att skolan tillät föräldrarna att misshandla sin barn i hemmen, något som rektorn senare förnekade.

2005 skrev VLT om att de två skolorna i Västerås och Spånga inte alls drevs av de bolag som hade fått tillstånd att driva skolorna.

2008 hamnade skolan åter i hetluften, sedan skolledningen vägrat teckna kollektivavtal med facket.

Skolverkets senaste inspektion skedde i april i år. Enligt inspektionsrapporten hade Västeråsskolan förra höstterminen 32 elever, spridda i årskurserna 1 till 6. Till detta kommer en förskoleavdelning. Systerskolan i Spånga är många gånger större.