Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gräv ned järnvägen och bygg affärer ovanpå

Artikel 17 av 20
Nya resecentrum i Västerås
Visa alla artiklar

Annons

Socialdemokratiska föreningen Gamla Gardet har länge arbetat med att utveckla ett genomtänkt förslag över Västerås stationsområde.

För det första behövs inget nytt fult Vasatorn i Vasaparken som någon slags delfinansiering. Den värdefulla marken över hela spårområdet ägs endast av två parter, Västerås Stad och staten (Trafikverket). Alla exploaterings- och byggrätter tillfaller enbart dessa två markägare som rätt utnyttjad med råge betalar hela investeringen av Mälarporten och det nya resecentret.

Förutom våra egna erfarenheter har vi inspirerats av Resenärsforum kompetens och önskemål. Det är kollektivtrafikresenärernas riksorganisation med drygt 8000 anslutna personer. De har utarbetat en omfattande kravlista hur framtida resecentrum skall utformas. Vi har därför vidareutvecklat vårt förslag enligt deras viktigaste kriterier:

Förutom våra egna erfarenheter har vi inspirerats av Resenärsforum kompetens och önskemål. Det är kollektivtrafikresenärernas riksorganisation med drygt 8000 anslutna personer

• Anpassning till resenärer med funktionshinder (funktionsrätt).

Det är viktigt att alla resenärer snabbt och enkelt kan komma fram till plattformarna och stiga på och av tågen.

Vårt förslag går ut på att ta bort dagens besvärliga barriär till stationsområdet genom att man schaktar ut spårområdet några meter och med schaktmassorna höjer marknivån. Då kan cyklar, fordon, rullstolar, gående med rullatorer passera över spårområdet utan besvär och sedan ta hiss eller rulltrappor ner till tågplattformarna. En annan fördel är att tågtrafiken kan pågå under hela byggnadstiden eftersom man bygger stationsområdet i etapper. Genom att marknivån höjs kan tågtrafiken passera över Svartån och spårlutningen förblir normal och utan problem även för tunga godståg. Sedan är det självklart att man inte skall frakta farligt gods samtidigt med frekvent pendlartrafik.

Vårt förslag går ut på att ta bort dagens besvärliga barriär till stationsområdet genom att man schaktar ut spårområdet några meter och med schaktmassorna höjer marknivån.

• Parkeringsmöjligheter för pendlare med cykel eller bil.

Istället för att investera flera miljarder i hiskeliga tak utan någon som helst funktion frigörs hela spårområdet till nyttor som stora intäkter för skattebetalarna i Västerås. Här kan man anlägga cykelparkeringar, bygga parkeringshus eller rekreationsytor som får samsas med vanliga stadskvarter. Det är upp till västeråsarna hur de vill disponera stans attraktivaste område.

• Anslutning till annan kollektivtrafik.

Istället för att fortsätta ha spårområdet som en lång barriär mot Mälaren skapas med vårt förslag nya utrymmen för bussterminaler och uppställningar av taxi och hyrbilar.

Buss och biltrafik behöver inte köra i långa slingor runt stan för att komma till resecentret.

• Biljettanskaffning och annan service

En av de viktigaste funktionerna för ett resecenter är att det skall vara enkelt att få information om tågtider, anslutningsmöjligheter och att kunna enkelt köpa biljetter till all tågtrafik och kollektivtrafik i Europa. Det skall även finnas service i form av butiker, restauranger, caféer, toaletter, duschar och förvaring av bagage och cyklar.

• Information och kontaktmöjligheter.

För att resa tryggt och säkert behöver resenärerna utan krångel få löpande information om trafiksituationen, om eventuella förseningar och hur dessa påverkar anslutningstrafik. Tydlig information om påstigningsplats på perrongen och lätt att få information om tidtabeller och anslutningar med annan kollektivtrafik. Det skall också vara enkelt att få kontakt med trafikledningen.

Vi räknar med ett kraftigt uppsving för snabb tågtrafik genom Västerås i synnerhet efter att snabbtågen mellan Oslo- Stockholm kommer upp till full kapacitet.

Kostnaden för järnvägen 1800 meter under jord beräknas till runt 2 miljarder kronor. Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för spåren ska Trafikverket svara för denna kostnad.

Kostnaden för järnvägen 1800 meter under jord beräknas till runt 2 miljarder kronor. Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för spåren ska Trafikverket svara för denna kostnad.

Västerås får sannolikt erbjudandet att köpa marken över spåren av Trafikverket. Den kanske mest åtråvärda marken i Mälarregionen. Den stora vinsten är att man får en modern stad utan hindrande barriärer och omvägar.

Det innebär stora vinster och kostnadsbesparingar. Där skapas som vi inledningsvis nämnde stora affärsnyttor i form av nya affärslokaler och nyttor i form av utbildning, kontor, handel, turism och kultur, förvaltning och parkeringsutrymmen. Genom att kommunen har planmonopol över hela området kommer det att bli en mycket god fastighetsekonomisk affär för kommunen utan att därför kommunen behöver göra några stora egna investeringar.

Roland Sundgren

Leif Karlsson

Clas Lundberg

Gamla gardet (S)

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons