Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gröna liberaler: Hög tid att satsa på magnettåg

Trängsel är i många regioner ett ökande problem då städerna växer. En alltmer ökad trafikvolym orsakar köbildning och trafikstörningar. Problemet blir alltmer påtagligt och på många ställen kan man kalla det trafikinfarkter. Det gäller både vägar och järnvägar. Kapaciteten i järnvägssystem och vägar räcker inte till. Människors behov av rörlighet ökar när arbetsmarknaden kräver alltmer pendling. Situationen är på många håll i Tyskland och i Sverige alltmer kaotisk. Tågen går inte i tid eller ställs in vilket skapar osäkerhet hos resenärer som i stället väljer bilen och belastar biltrafiken än mer. Något måste göras!

Transportsektorn står för en stor del av giftutsläppen i luften bland annat polyaromatiska kolväten (tjärämnen), tungmetaller, mikrostoft, kväveoxider. Alla dessa ämnen orsakar sjukdomar i luftvägarna. Bullret är ett annat problem som också ger hälsorisker. Övergång till magnetdrift ger inga giftutsläpp och ger betydligt lägre ljud än konventionella fordon.

Växthusgaserna orsakas framförallt av biltrafiken medan tågen i regel är mer klimatvänliga förutsatt att elen är producerad på miljövänligt sätt. Mer kollektivtrafik och mer miljövänliga bränslen måste till. De lättanvändbara resurserna olja och gas sinar framöver och priserna stiger kontinuerligt vilket ökar kostnaderna för transporter.

Transportapparaten är inte dimensionerad för de stora volymer det handlar om i dag. Behoven av investeringar i infrastruktur är enorma om man vill åstadkomma ett hållbart samhälle. Hittills har politiken skjutit problemen framför sig. Länge har underhållsinsatserna inte varit takt med behoven.

Tron att måttliga investeringar löser behoven är tyvärr dominerande och oron för låneskulder bromsar investeringstakten. Genom byråkratiska processer fördröjs byggprocesserna under många år. Det är dock oundvikligt att investeringarna måste ökas i infrastruktur och samtidigt måste dessa investeringar göras på ett för samhälls-ekonomin optimalt sätt. Finansiering av jättelika infrastrukturinvesteringar måste tryggas och tiden för samhällsplanerings- och byggprocesserna måste kortas ned. Samhällsekonomiska livscykelanalyser måste bli vägledande för beslut.

Magnettågen är en möjlig persontransport och magnetbanorna skall avlasta den konventionella tågtrafiken och biltrafiken. Därmed ges ett utökat utrymme för godstransporter med konventionella tåg som inte behöver röra sig lika snabbt. Det kan uppskattas att 60-80 procent av den biltrafik som varje dag rör sig mellan Västerås och Stockholm skulle kunna ske med magnettåg. Ett sådant tåg skulle förflytta sig på cirka en kvart till Stockholm med fyra a fem avgångar per timme.

En dubbelspårig magnetbana Stockholm–Västerås samlokaliserad med E18 kan realiseras på kort tid. Investeringskostnaden skulle bli runt 22 miljarder kronor, men i gengäld räcka i 80 år. Underhållskostnad för tåg och bana beträffande magnetbana 450 kilometer i timmen uppgår till en tredjedel av motsvarande för det traditionella tyska höghastighetståget (ICE) i 250 km/h.

Underhållet för traditionell järnväg är den största enskilda utgiften, medan den för magnettåg är en av de minsta Transportkapaciteten per tåg blir 6-7 gånger större än för konventionellt höghastighetståg och trafikinfarkter kan lösas upp. Högre hastighet lockar fler resande vilket leder till högre intjäning. Magnettåg förbrukar signifikant mindre energi än traditionella tåg i samma hastighet.

På sikt möjliggör detta en regionförstoring genom att intresset för och attraktiviteten i pendling ökar. Magnettågen skall opereras av självständiga företag och inte integreras i järnvägsföretagen. Dessa företag måste få utveckla sin egen teknokultur och kan inte leva ihop med företag som domineras av den traditionella järnvägskulturen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel