Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gunnar Björklund: Bygg järnvägsstationen vid ny förbifart för E18

Artikel 7 av 20
Nya resecentrum i Västerås
Visa alla artiklar

Annons

Resecentrum skapar bilköer. Byggnadsnämnden bör göra en ny Översiktsplan med inriktning på förbifart E18 och att då lägga den nya järnvägsstationen för ”lokal, regional och nationell kollektivtrafik” i anslutning till en ny förbifart för E18.

lägga den nya järnvägsstationen för ”lokal, regional och nationell kollektivtrafik” i anslutning till en ny förbifart för E18.

Redan i dag har vi problem med långa bilköer i Västerås. Värre blir det när Resecentrumet bygger nya hus ovanför och omkring bangården med 10 000 nyinflyttade och dessutom flyttar 10 000 in på Kopparlunden.

En negativ förtätning som kommer att sätta Västerås på kartan och radera ut begreppet Västerås Mälarstaden. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten med avsmalnande gator, hastighetsbegränsningar och farthinder. År 2050 skall Västerås därtill växa från dagens 150 000 innevånare till 230 000. Hur ser Översiktsplanen ut för gatutrafiken år 2050?

Det nya Resecentrum ska öppna möjligheterna för folket att på ett smidigt sätt nå Mälaren påstås det i argumentationen. För mig verkar skälen vara svag då effekten blir den motsatta.

Ett annat argument är att järnvägsstationen ska ligga där den ligger ”eftersom de stora flöden som finns i Västerås går på denna plats”. Detta påstående motiverar väl, att det är bättre att flytta stationen till annan plats för att minska flödet.

Försvarsmakten opponerade sig när Skatteskrapan byggdes då den låg för nära järnvägen med hänvisning att ett flyganfall skulle slå ut både järnvägen och Skattemyndigheten. Affärerna i Västerås City har det svårt.

Ett nytt affärscentrum ovanför och omkring nuvarande järnvägsstationen förbättrar inte situationen för City. Jag läser: ”Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal, regional och nationell kollektivtrafik samlat i en punkt.” Jag håller med om att resecentrumet blir lokalt men inte regionalt och nationellt. På en radie av två kilometer från stationen bor det ca 45 000 personer. Eftersom station även skall vara regional berörs 300 000 resenärer och år 2050 runt 400 000 personer varav många är bilburna.

När jag läser de ordrika visionerna om ett nytt resecentrum och Västerås utveckling ser jag att förbifarten E18 har tagits bort från Översiktsplanen 2016. Varför?

Vi är redan nu i behov av en ny förbifart för E18. Är det inte hög tid att granska och besluta om en ny Översiktsplanen även för innerstaden och dess fordonstrafik innan det nya resecentret i innerstaden byggs.

Vi är redan nu i behov av en ny förbifart för E18.

Ta besluten i rätt ordning. ”Skynda långsamt” säger ordförande Leif Jonsson i Konstfrämjandet Västmanland.

Gunnar Björklund

Sevalla

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons