Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot bolagsstyrningen

Kommunstyrelseni Surahammar bristeri uppsikten över de kommunala bolagen. Det anser kommunens revisorer i en revisionsrapport.

Annons
Inte total koll. De styrande i kommunhuset i Surahammar får kritik av sina revisorer eftersom man inte har totalkontroll och framför allt inte ordning på pappren när det gäller de kommunala bolagen. Bilden är ett montage. Foto: Mikael Johansson

Det är den internationella revisionsföretaget Pricewaterhouse Coopers som på uppdrag av kommunens egna lekmannarevisiorer gjort en granskning av ägarstyrningen av kommunens bolag.

Man har granskat tre områden. Det första är om kommunallagen har följts.

Där kommer revisorerna fram till att man bör göra en översyn av bolagsordningarna för företagen, eftersom en del förändringar har skett i lagstiftningen sedan de fastställdes.

Man har också tittat på om kommuns styrning och uppföljning av företagen är tillfredsställande.

Här anser revisiorerna att det finns tillräckliga rutiner, men att man ägnar sig för mycket åt detaljfrågor och alldeles för lite åt övergripande koncernfrågor, bolagens nuvarande och framtida verksamhet. Frågor av principiell art, där fullmäktige ska ta beslut, diskuteras inte heller.

Revisorerna anser också att man skulle samordna kommunen och bolagen mer, till exempel inom växel, IT, inköp och upphandling.

Den skarpaste kritiken kommer när det gäller frågan om kommunstyrelsen har erfoderlig uppsikt över företagen.

Där anser revisorerna att det brister eftersom det inte görs på ett strukturerat sätt.

Under de senaste åren har bolagen, enligt de protokoll som finns, inte lämnat in till exempel årsredovisningar, protokoll från årsstämmor, budget och delårsrapporter.

Mer läsning

Annons