Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hälso- och Sjukvårdsdirektören: Landstinget har hög produktivitet och god medicinsk kvalitet i vården

Rune Kaalhus framför i en inlägg i VLT den 2 november åsikten att vårt landsting är sämre än andra i landet.

Jag vill redan inledningsvis slå fast att vi i landstingsledningen anser att våra med-arbetare utför ett mycket bra arbete. Nationella jämförelser visar också att vi i vårt landsting har en hög produktivitet – både i primärvård såväl som inom sjukhusvården. Vi har också en god medicinsk kvalitet i vården. Visst har vi förbättringsmöjligheter på många områden, men jag vill gärna ge en motbild till några påståenden.

Patientsäkerhet är ett högprioriterat område, både bland våra medarbetare och bland våra politiska uppdragsgivare. Det är även en viktig fråga på nationell nivå och för att säkerställa patientsäkerheten stimulerar staten de landsting som uppfyller ställda krav.

Enligt Kaalhus är det tveksamt om Västmanland klarar kraven för att ta del av patientsäkerhetsersättningen. Men det gör vi! Landstinget Västmanland klarar alla grundkrav. Det gäller även tilläggskraven, med undantag för minskning av antibiotikaförskrivning. Det senare kravet är det knappast några landsting som klarar.

Enligt Kaalhus tycks verksamheten bedrivas planlöst och att vi därmed missar statliga incitamentspengar. Så är inte fallet. Det finns strategier och att vi får ta del av stimulansmedel på flera områden är ett bevis på detta. Men jag tycker ändå att det viktigaste är att det finns en total samstämmighet på alla nivåer i landstinget runt våra prioriterade områden. På en träff där alla chefer var samlade, lyftes just patient-säkerheten fram som ett fokusområde.

Ett annat område som lyftes på chefs-mötet var tillgängligheten – att invånare ska få rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. Rune Kaalhus har rätt i att vi i Västmanland ännu inte klarar tillgänglighetsmålen fullt ut – vare sig lagstiftarens krav vad gäller vård-garantin eller de starkare krav som gäller för att få del av regeringens stimulansmedel. Bristerna i tillgängligheten gäller såväl primärvården som sjukhusvården. Vi bedriver därför ett ambitiöst arbete för att åtgärda detta. Andra landsting, däribland Halland och Kalmar, har varit framgångsrika i att bygga upp strukturer i både vård och administration för att säkra tillgången till vård. Vi kan lära av dem som lyckats bättre än oss!

Att de landsting som fått högst utdelning av de statliga stimulanspengarna har lyckats på grund av att de har färre administratörer per läkare är grundlöst. Det administrativa stödet är nödvändigt för att både den politiska organisationen och verksamheten ska fungera. Utgångspunkten för en kostnads-effektiv verksamhet är rätt person på rätt plats till rätt arbetsuppgift. Självklart ser vi hela tiden över behovet och möjligheten att effektivisera även på detta område.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel