Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hans Jansson (V): Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem

Samhällsproblem löser vi tillsammans

Precis som Malin Gabrielsson (KD) och Ingvar Nordén (KD) skriver den 12 januari, så är utvecklingen av psykisk hälsa oroande. Den primära lösningen kan därför inte endast handla om barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), utan måste ses som ett samhällsproblem och lösas tillsammans med andra delar av samhällets samlade stöd till barn och ungdomar. Här är naturligtvis kommunerna viktiga.

Allt fler som söker BUP, lider av problem med ångest och/eller depression. Jag tycker det är allvarligt att en stor andel barn/ungdomar är utsatta för mobbning.

Då är det självklart svårt att behandla om man inte tar itu med grundproblematiken. Skolans verktyg för att ta itu med mobbning måste förbättras. Likaså behöver föräldrarollen stödjas. Det är inte sjukvårdens uppgift.

Ökningen av den psykiska ohälsan ställer krav på att skapa en bättre tillgänglighet till hjälp i primärvården. BUP ska inte vara förstahandsvalet.

För att kunna svara upp till det behov som finns av vårdkontakter vid mild eller måttlig psykisk ohälsa har vi för det första under mandatperioden permanentat BU-hälsan och från i år organiseras verksamheten inom ramen för primärvården. Anledningen är att i många fall har de remitterade/sökande patienterna psykisk ohälsa som borde tas om hand inom primärvården eller rent utav inom elevhälsan/skolhälsovården.

Eftersom alltfler söker sig till BUP ser vi i statistiken att väntetiderna ökat. Här redovisas alla väntande. Alltså även de som väntat en dag.

Det finns dock stor variation över tid. Man nämner påbörjad behandling under november som ett mått och det stämmer i och för sig, men under året har andelen som påbörjat behandling pendlat mellan 67 och 16 procent av de väntande.

Den politiska majoriteten sitter inte tysta och väntar som det påstås i artikeln. Vi är angelägna om att öka tillgängligheten och korta väntetider. Det pågår många aktiviteter inom BUP som syftar till att hjälpa fler och att göra det snabbare. De redovisades vid Regionstyrelsen i november.

Vi satsar också nya pengar. Under mandatperioden har vi genomfört historiskt stora satsningar på psykiatrin som helhet – totalt över 40 miljoner kronor per år om man också räknar in de pengar som regeringen ställer till förfogande.

Under året kommer vi att köpa barnpsykiatriska utredningar och behandlingar av externa vårdaktörer. På sikt är det något vi är tveksamma till, eftersom vi strävar efter att bedriva verksamheten med egen, anställd personal.

På temat slå in öppna dörrar tar man upp frågan om otydliga rutiner mellan BUP och Barnkliniken. I Primärvårdsprogrammet 2017 framgår att Primärvården är första linjens hälso- och sjukvård för mild till måttlig psykisk ohälsa för barn, unga och vuxna, och ska bland annat vid psykosomatik erbjuda bedömning/behandling och samtalsbehandling vid behov.

Barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan) är en resurs inom primärvården i fråga psykisk ohälsa hos barn och unga. Primärvården samverkar med olika aktörer och vårdgivare för att kunna fullfölja sitt uppdrag, till exempel), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), elevhälsan och förskolan.

Det finns ett uppdrag att utveckla samverkansdokument mellan Primärvården (inklusive BU-hälsan) och BUP, med start under 2018. Det finns också en planering för att under 2018 utveckla samverkan med övriga vårdgivare som t.ex. barnkliniken och med skolhälsovården.

Samhällsproblem löser vi tillsammans och inte var och en för sig!

Hans Jansson (V)

regionråd med ansvar för psykiatrin

Läs mer: Kön till BUP bara växer

Debatt: Tf verksamhetschef: BUP gör skillnad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel