Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hans Ljungbeck: Ikea försenades – vems är felet?

I en nyhetsartikel i VLT nyligen svarar biträdande fastighetsdirektören i Västerås, Kerstin Eneaus, på frågor om Ikeas problem med grundläggningen av det nya varuhuset på Erikslund. Ikea menar att detta lett till en försening. Enligt kommunen förs diskussionerna i vänskaplig anda men medger att det kan handla om stora pengar.

För villaägarna i närområdet började det med ett möte i Stadshuset för två och ett halvt år sedan. Kommunens representant yvdes över det fina nyttjanderättsavtalet med Skanska och intygade att ägarna till husen i de kringliggande områdena inte hade något att befara från sprängningarna. Sedan drabbade verkligheten oss.

Vid ett informationsmöte i januari 2010, om utvecklingen av sprängningsarbetena, gjordes ytterligare en orientering i raden av många av representanter för kommunen och Skanska. Villaägarna Västerås klargjorde vad miljöbalken har att säga om ansvar vid denna typ av entreprenader. Det är beställaren, det vill säga Västerås kommun som bär huvudansvaret, vilket dess representant inte verkade riktigt bekant och bekväm med.

Skanska ville inte öppet diskutera enskilda fall, trots att många av de drabbade gärna själva ville ha en kollektiv diskussion. Är Skanska månne rädd för att enade husägare blir starkare?

Vi kunde konstatera, att Västerås kommun var motvillig att företräda de ”små människorna” mot det stora byggbolaget med juridiska resurser. Detta ledde till bildandet av en projektgrupp för sprängskadade villor. Vid genomgång av sprängprojektet och hur det har planerats och genomförts har vi funnit ett antal punkter och samband, vilka vi anser vara anmärkningsvärda.

Skanskas oberoende skadeutredare – Nitro Consult (NC) – är den samma, som i konsultrollen satt gränsvärden och utarbetat planläggningen av sprängningsarbetena. NC har hävdat att de legat på högst 48 procent av tillåtet vibrationsvärde och ibland registrerat värdet noll. Vid dessa senare fall har de boende rent fysiskt registrerat påtagliga skakningar. De cirka 30 husägare, som har fått besiktning genom NC, framhåller de bristfälliga undersökningarna utan till exempel mätreferenser på foton.

Skanska har inte tagit hänsyn till miljöbalkens regler om besiktning av känslig bebyggelse även utanför det primära riskområdet och inte gjort geologiska undersökningar för sin riskanalys. Konsulten är sällan intresserad av fastighetsägarens egen dokumentation av husets status före sprängningarna. Skanska ändrade sin sprängmetod på senhösten 2008 sedan ett antal stora fönsterrutor på Biltema hade skadats och sten hade hamnat på taket till varuhuset Nisses. Det var inte opportunt att utmana större företag. Det finns en prejudicerande dom i Högsta domstolen i ett likartat fall i Stockholm [NJA 1992:136].

Kommunföreträdarna Elisabeth Unell (M)och Göran Landerdahl (FP) utlovade stöd för de drabbade villaägarnas sak, men vid ett möte med fastighetsdelegationen hävdade Landerdahl att Skanska har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och därmed menar han att Skanska har hela ansvaret för verksamheten. Frågan om kommunens vilja att hjälpa villaägarna, besvarades med att kommunen skulle bistå med all tillgänglig dokumentation, men att några avsikter att gå in på villaägarnas sida inte fanns.

Dock framskymtade att ordföranden, utgående från presenterade fakta, ansåg att projektgruppen hade ett bra utgångsläge vid en eventuell juridisk process. Vi har genom studium av nyttjanderättsavtalet och miljöbalken kommit fram till att det inte är möjligt för kommunen, som fastighetsägare, att friskriva sig från ansvar.

Efter ett halvårs arbete, då vi haft kontakt med villaägarna om omfattningen av skadorna, jurister och drabbade företag på Erikslunds köpcentrum, har vi i några möten med kommunföreträdarna så småningom lyckats övertyga dessa om det berättigade i vår ståndpunkt. Inställningen på Västerås kommun är nu:

Utifrån den bild som fastighetsägarrepresentanterna beskriver kommer Västerås stad att följa och stödja processen för att berörda fastighetsägare ska bli korrekt ersatta för uppkomna skador.[---]

Kommunens agerande vilar på nyttjanderättsavtalet, vilket enligt dess juridiska bedömning friskriver kommunen från Skanskas verksamhet. Men ett graverande faktum är skrivningen i avtalet, kapitel 10:

Nyttjanderättshavaren svarar gentemot Fastighetsägaren för skador och olägenheter som drabbar tredje man, eller gentemot fastighetsägaren, genom sin bedrivna verksamhet. Det är således, enligt vår bedömning, fastighetsägaren som skall svara för skador som drabbar tredje man.

När Skanskas utredningar kommer har alla fått avslag. Skanska hävdar att alla skador kan hänföras till sänkt grundvattennivå i området. Enligt Mälarenergis Birger Wallsten ligger dock grundvattennivåernas variation under perioden 1992–2001 på en knapp meter och uppvisar inte någon sjunkande trend. Inga mätningar har utförts sedan december 2005, så hur kan NC säga att nivån har sjunkit utan att göra några nya mätningar?

Gruppen hoppas och tror, trots alla de tvivel som väcks av historien, att rubrikens devis inte kommer att besannas vid en kommande uppgörelse.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel