Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är alla ättlingar till Metallverkens VD

 
Nostalgi - Arosiana
Visa alla artiklar

Anders Falk tog över chefsskapet över Metallverken 1910. Han såg också till att huvudkontoret flyttades från Stockholm till Västerås.

Närmare 60 personer, från strax över ett år till dryga 90 år samlades nyligen i Västerås för en släktträff.

Alla är ättlingar till Erik Falk som var en profil i Västerås, chef över Metallverken som han var.

- Vi ville ha träffen runt den 7 september eftersom han då skulle ha fyllt 140 år. Vi brukar ha en släktträff vart femte år, berättar den här omgångens arrangör Anders Falk som är barnbarn till Erik Falk.

Träffen hölls i Odd Fellows lokaler. Sällskapet tog också en tur ut till Almö-Lindö med Havsörnen. Där har fortfarande en medlem i släkten Falk kvar Erik Falks sommarstuga.

- Erik Falk såg till att huvudkontoret för Metallverken flyttades från Stockholm till Västerås. Som ett led i övertalningen så byggde han en sommarstuga på Almö-Lindö för att visa att Västerås skärgård är minst lika vacker som Stockholms skärgård, säger Anders Falk.

Med på bilden över släktträffen sitter en äldre man i stol. Det är Rickard Falk, son till Erik Falk. Rickard är över 90 år.

Så här stod det i VLT med anledning av Erik Falks femtioårsdag den 7 september 1925:

Disponenten och verkställande direktören för Svenska Metallverken fyller måndagen den 7 september 50 år. Jubilaren är född i Djura kapellförsamling av Leksands socken den 7 september 1875. Föräldrarna voro dåvarande kapellpredikanten, sedermera kyrkoherden i Säfsnäs Axel L Falk och hans maka född Lindh.

Efter studier i hemmet trädde Falk in i Carolinska högre allmänna läroverket i Örebro i fjärde klass och avlade studentexamen 1893. På hösten samma år anställdes han vid Tyfors bruk och från våren 1896 vid Garpenbergs gruvförvaltning. År 1899 var han engagerad av firman Wm H Müller vid dess Rotterdamkontor och senare även i firmans kontor i Amsterdam. Han återvände 1900 till Sverige för att igångsätta driften vid Blötbergets och Fremundbergets nyupptagna gruvfält i Ludvika socken såsom gruvförvaltare vid bergsverksaktiebolaget Vulcanus vars verkställande direktör han blev 1902. På denna post stannade han till 1 september 1910 då han tillträdde befattningen som disponent och verkställande direktör för AB Svenska Metallverken, vars ledning i januari 1911 flyttades från Stockholm till Västerås.

Redan under Ludvikaåren var han mycket verksam på det kommunala området och har jubilaren även i Västerås tagits i anspråk för kommunala värv. Sedan 1912 är han ledamot av stadsfullmäktige, som tillgodogjort sig hans initiativkraft och praktiska duglighet inom en mångfald nämnder och för utredningar av olika slag.

Socialt och kulturellt intresserad har han bl a inom Röda Korset utfört ett gagnande arbete. Han erhöll 1915 i uppdrag att såsom distriktsstyrelsens ordförande leda organisationsarbete i Röda Korsets elva distrikt som då omfattade Västmanlands och Kopparbergs län och kvarstod som distriktschef till våren 1925.

Hembygds- och fornminnesvården har i direktör Falk en lika villig som kunnig främjare. Han är vice ordförande i Västmanlands fornminnesförening och hedersledamot i Ludvika hembygdsförening.

Från tryckeriet har han utgivit en del arbeten i bergshistoriska och kulturhistoriska ämnen. Sålunda kunna nämnas Blötbergets äldre historia, Släkten Gröndal och Några anteckningar om Ludvikas kyrkas historia.

Som bekant leder direktör Falk även det företag som numera exploaterar Sala gamla silvergruva. Han är därjämte vice ordförande i Handelskammaren för Örebro och Västmanlands län, ordförande i styrelsen för Nordisk Metalaktieselskab i Oslo, Metallaktieselskabet i Köpenhamn sedan 1920, i Bergslagens gemensamma kraftförvaltning sedan 1917 och i Järn- och Metallvaruleverantörföreningen sedan 1921, fullmäktig i Svenska arbetsgivarföreningen och ledamot av SAFs allmänna grupp sedan 1921.

Jubilaren tillhör Sancte Örjans Gille, Verein Deutscher Eisenhüttenleute och Institute of Metals.

Direktör Falk är en arbetsträngd man. Det tillhör ställningen. Med rationell hushållning med tiden och koncentration på väsentliga ting hinner han dock med mycket, ja även utanför vad man skulle kunna kalla ämbetet. Sålunda har han samlat ett betydande privat bibliotek, vari den litteratur är rikt företrädd som rör Västmanlands och Dalarnas förhållanden.

Det religiösa intresset som är ett inslag i hans personlighet har stöd i arv från fadern som varit nära berörd av 60- och 70-talets religiösa rörelser. Farfadern var komminister i Mora. Jubilaren är ledamot av Västerås kyrkoråd.

Försynt och blid men målmedveten och bestämd står han mitt upp i en verksamhet som kräver all hans kraft. Den ger han också fullt och helt åt företaget på samma gång som han är en sympatisk och bra människa.