Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hembygdsförening: Stoppa planerna på en ridanläggning på riksintresseområdet i Badelunda!

Återigen planerar Västerås kommun en attack mot de öppna fälten som omger den fornminnesrika Badelundaåsen.

Som bekant finns många värdefulla fornminnen i Badelunda, förutom Anundshög, och deras värde ökar av att de ingår i en större enhet, ett landskap, som ger kunskaper om var den tidens människor levde, färdades och begravde sina döda. Detta område är av den anledningen, sedan lång tid tillbaka, därför klassat som riksintresse.

Skulle en stor ridanläggning på tio hektar (cirka 15 fotbollsplaner) placeras på gärdet vid Tibble inom detta riksintresseområde blir det allt lättare i framtiden att argumentera för fortsatt exploatering av gärdena intill Bade-lundaåsen – ytorna är ju redan fördärvade. Men enligt oberoende expertis kommer minst den dubbla ytan att behövas för etablering av en sådan här omfattande ridanläggning.

Därför måste Västerås kommun respektera riksintressegränserna och ingen byggnation får komma närmare Badelundaåsen än den redan befintliga. Dagens bebyggelse ger en fin avrundning av staden i öster.

Badelunda hembygdsförening är sedan lång tid tillbaka helt emot dessa planer på bebyggelse. Men det är inte bara vi som tycker så. Länsstyrelsen pekade i sitt yttrande den 19 januari 2010 på olämpligheten att planera en ridanläggning på denna plats på grund av områdets höga kulturmiljövärde.

Även kultur-, idrotts- och fritidsnämnden slog i ett yttrande 2010 fast att området är olämpligt. Tekniska nämnden ställde sig i sitt yttrande från 2009 frågande till beräkningen att en så stor ridanläggning med 100 stall-platser ska rymmas inom tio hektar.

Det är anmärkningsvärt att ingen ansvarig politiker i Västerås kommun i dag tycks ha några invändningar mot den planerade rid-anläggningens placering. Omger man sig av dåliga rådgivare?

Badelunda hembygdsförening tycker att det borde vara självklart att man avstår från att placera ridanläggningen på riksintresse-området vid Tibble, allra helst då det finns ett bättre läge vid Malma gård i Badelunda.

Jag vill avsluta detta debattinlägg med en dikt som min far Karl Wässman läste vid festligheterna på Hässlö nyårsnatten 1945, i samband med att Badelunda inkorporerades med Västerås stad. Dikten avslutades med denna uppmaning till Västerås stad:

Vår önskan är nu blott till sist

Bevara bygdens minnen

Det är klenoder helt förvisst

Som glatt så många sinnen

Bevara allt med varsam hand

Bevara detta forntids land

Bevara Anundsbygden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel