Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hemvärnet: Utmaningar för försvarsmaktens vitala 70-åring

Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått en omfattande förändring med bland annat ett radikalt förändrat personalförsörjningssystem helt baserat på frivillighet.

Hemvärnet, som 2010 firade 70 år, har också genomgått omfattande förändringar under de senaste åren. Den årliga övningstiden har förlängts och huvuddelen av personalen ska nu tjänstgöra åtta dagar per år.

Samtidigt som kraven på att personalen faktiskt deltar i övningsverksamheten har skärpts väsentligt har också incitamenten att göra så förbättrats. Förutom att personalen liksom tidigare får ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår nu också en ekonomisk premie.

Huvuddelen av det gamla hemvärnet organiseras nu i sk insatskompanier som kommer att tillföras både hjul- och bandgående fordon. Målsättningen är att varaktigt organisera cirka 22 000 personer i 40 hemvärnsbataljoner. I stora drag innebär detta en bataljon i respektive län men något fler i Sveriges tre befolkningscentra. Knappt hälften av försvarsmaktens personal kommer att finnas i hemvärnet.

Hemvärnet har blivit yngre och bättre och är nu organiserat i riktiga förband med hög personaluppfyllnad. Denna positiva utveckling till trots finns ett antal utmaningar och jag tänkte här uppehålla mig kring fyra som jag uppfattar som centrala:

Hemvärnet benmannas av frivillig personal. I viss utsträckning rekryteras reservofficerare och för detta yrkesofficerare till de högre chefsbefattningarna men chefsförsörjningen sker främst genom utbildning på hemvärvets stridsskola. Detta har varit ett framgångsrikt koncept men i takt med att förbanden nu blir större och tilldelas mer kvalificerade uppgifter behöver de högre utbildningarna som hemvärnets chefer genomgår på hemvärnets stridsskola få ett ökat teoretiskt djup. Detta kan exempelvis ske genom att någon av de grundläggande doktrinkurserna på Försvarshögskolan genomförs som distanskurser på kvartsfart.

De förband inom hemvärnet som nu växer fram har mycket hög uppfyllnad av soldater. Verksamheten är dock beroende av specialister av olika slag, exempelvis fordonsförare och sjukvårdare, och som hemvärnet typiskt har betydande brister av. Huvudorsaken till detta är sannolikt det faktum att dessa specialister behöver flera veckors utbildning för att kunna tillträda sina befattningar. En del av lösningen på detta problem kan vara ett reformerat ersättningssystem för de som tar ledigt från sina ordinarie jobb och deltar i utbildning som behövs inom försvarsmakten.

Hemvärnet har hittills rekryterat personer med värnpliktsutbildning. Under de senaste åren har försök gjorts med en tre månader lång direktutbildning till hemvärnet. Från och med i år är grundutbildning gemensam för de som vill söka sig till hemvärnet och de som efter utbildningen vill ha fast anställning som soldater. Avsikten är att hemvärnet på sikt delvis ska bemannas med personer som varit anställda som soldater. Det är dock angeläget att upprätthålla en hög ambition när det gäller direktutbildning till hemvärnet eftersom denna möjliggör en bred rekrytering av personal till hemvärnet. Detta gynnar hemvärnet men stärker också försvarsmaktens förankring bortom de personer som under en del av sin yrkeskarriär väljer att arbeta som soldater.

Övningsverksamheten och även ett antal utbildningar för de 40 hemvärnsbataljonerna ledas av yrkesofficerare och civilanställda vid 22 så kallade utbildningsgrupper. I vårt närområde finns Upplands och Västmanlandsgruppen på Ledningsregementet i Enköping.

En förutsättning för att få hög effekt av den tid som hemvärnets personal övar är att det finns tillräckligt med yrkesofficerare avdelade för att leda och stötta övningsverksamheten. Det är därför en mycket viktig uppgift att bemanna vakanserna på utbildningsgrupperna med officerare med en gedigen markstridsbakgrund!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel