Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höj priset på koldioxidutsläpp

Centerpartiets företrädare tycker att EU ska slå fast ambitiösa klimatmål och höja priset på koldioxidutsläpp.

Världen står inför stora utmaningar. Med klimatförändringarna har jorden drabbats av feber som riskerar att övergå i feberfrossa om vi inte vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder. Sverige och EU har en viktig roll att spela, genom att slå fast nya ambitiösa klimat- och energimål för EU, men också förmå resten av världen att göra detsamma.

Historiskt har energipolitiken varit en nationell kompetens och varje land har haft makten att besluta om sin egen energimix. Så ska det fortsätta vara.

Det innebär att Sverige har kunnat, och kommer fortsätta kunna, satsat på att utveckla våra rika förnybara energialternativ – som vattenkraft, bioenergi och vind. Tack vare det växer det förnybara i Sverige så det knakar.

Samtidigt är vi beroende av vår omvärld när det gäller energi. Varje dag förflyttas el, biobränslen och olja över våra gränser.

Det ligger i både Sveriges och Europas intresse. För en gemensam energimarknad är effektivare och ger större samhällsnytta än ensidig energinationalism.

Kan vi bygga ut ny energiproduktion där den är billigast och där förutsättningarna är bäst och ser till så att den energin sedan exporteras, så blir den samlade samhällskostnaden lägre än den annars skulle ha varit.

1970 var Sverige ett av de allra mest fossil-beroende länderna i hela OECD. Sedan dess har vi i Sverige kommit långt på vår hållbara resa, även om en hel del återstår för oss.

Idag har vi 51 procent förnybart i vårt energisystem, och hela 60 procent av vår el är i dag förnybar. Utbyggnaden av det förnybara har gått snabbt, inte minst under Centerpartiets och Alliansens tid i regeringen.

Bara sedan 2006 har den förnybara elen från vindkraft ökat med tio gånger och elen från bioenergin vuxit med femtio procent.

Samtidigt ser vi hur stora delar av EU sitter fast i ett ohälsosamt och stort beroende av fossila bränslen. Ett beroende som dessutom väntas öka ännu mer framöver, om ingenting görs för att stoppa det.

Centerpartiet vill se ett grönare EU. Inför EU-parlamentsvalet föreslår vi ett paket med fyra viktiga åtgärder för att skapa en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i Europa:

• Genomför EU:s inre marknad för energi. Med gemensamma regelverk och anslutningar mellan länderna kan EU-länderna stötta varandra energimässigt och minska beroendet av att importera bland annat kol och olja.

• Öka utbyggnadstakten för den förnybara energin. Att bygga ny förnybar energiproduktion går relativt snabbt och är därmed det snabbaste och billigaste sättet att snabbt minska importberoendet av fossila bränslen och få ner klimatutsläppen.

• Höj priset på koldioxidutsläpp. EU:s utsläppshandel måste skärpas så att vi får ett korrekt pris på koldioxidutsläpp. Det gör det mer lönsamt att investera i ny hållbar energianvändning och att energieffektivisera.

• Slå fast nya ambitiösa klimat- och energimål för EU till 2030. Centerpartiet vill att EU:s medlemsländer ska minska klimatutsläppen till 2030 med sammantaget 50 procent samtidigt som EU fortsätter att kraftfullt bygga ut den förnybara energin.

Vi behöver ett EU som ägnar sig åt rätt saker och som gör mer för det förnybara och klimatet. Fossilberoendet i Europa måste brytas. Sättet att göra det går via höjda ambitioner och ett grönare EU, inte genom ökande energinationalism.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel