Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hur mycket pengar får flyktingar när de beviljas uppehållstillstånd?

 
Flyktingkrisen
Visa alla artiklar

Frågor och svar om flyktingsituationen i Västerås.

Vi bad er läsare att skicka in frågor om den aktuella flyktingsituationen i Västerås. Många ville veta frågade om kostnader och bidrag. Andra vill veta hur man kan hjälpa till. Här är frågor och svar från Västerås stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Köper kommunen villor och radhus till flyktingfamiljer?

Staden har inte köpt några villor/radhus i år, förra året köptes en villa. När hus köps är det till stora familjer.

Från vilka budgetar tas pengar för kostnader och bidrag?

För asylsökande familjer och ensamstående vuxna ansvarar Migrationsverket för alla kostnader.

Skolan kan söka statlig ersättning för barn och ungdomar i förskola och skola under asyltiden.

Kommunen får en schablonersättning från staten för ensamkommande barn och ungdomar.

Arbetsförmedlingen har det primära ansvaret för mottagandet och introduktionen. De får också pengar av staten.

Kommunen får en schablonersättning för varje flykting som fått uppehållstillstånd. Regeringen har förslag på att öka ersättningen till 125 000 kronor per person. Dessa pengar ska räcka i fyra år.

När introduktionen är över betraktas flyktingar som övriga västeråsare och om de behöver hjälp av samhället då, så har de samma rättigheter och skyldigheter som övriga. Då har kommunen ansvar för barnens skolgång.

Vad är kommunens ansvar?

Under tiden en person är asylsökande och väntar på permanent uppehållstillstånd är kommunen skyldig att erbjuda skola och förskola till barn i skolåldern.

Asylsökande barn har rätt att gå i förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Kommunen har ansvar för ensamkommande barn under 18 år. Barnets behov ska utredas och beslut fattas om insatser och placering i lämpligt boende. Kommunen ska utse god man, se till att barnet får skolundervisning och ge fortsatta insatser under barnets uppväxt och för integration, om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar också för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

För vuxna som fått uppehållstillstånd ska kommunen svara för svenskundervisning och viss samhällsorientering.

Vilka flyktingboenden finns i Västerås?

Signalisten på Hässlö, Västerås Mälarcamping och Flygskytten på Hässlö. Migrationsverket ansvarar för boendena. De som bor där är asylsökande och väntar på beslut om permanent uppehållstillstånd.

Hur fungerar det när nyanlända barn kommer in i skolklasser?

Det första året brukar flyktingbarnen gå i en introduktionsklass. Barnen ska därefter slussas ut i den vanliga skolan så snart som möjligt. En del kan behöva ytterligare språkstöd med mera. Många flyktingbarn har inte gått i skolan på länge då de varit på flykt, bott i läger med mera och längtar verkligen efter skolan. De är ofta mycket ambitiösa.

Hur mycket pengar får flyktingar när de beviljats uppehållstillstånd?

Den enskilde flyktingen kan få etableringsersättning under två år om man har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen. Maximalt kan man få cirka 6700 kronor, för heltid.

Etableringstillägg betalas om man har hemmavarande barn under 20 år. Tillägget är 800 kronor per barn under 11 år och 1500 kronor per barn över 11 år. Max betalas ersättning för tre barn. Högsta möjliga summa är 4500 kronor för heltid.

Ensamboende med egen bostad eller godkänt andrahandskontrakt kan få max 3900 kronor i bostadsersättning för heltid.

Etableringsersättningen är skattepliktig.

För barn under fyra år har man rätt till föräldrapenning. Oftast får man den lägsta summan 220 kronor per dag.

Barnbidrag betalas också ut.

Betalas retroaktiv föräldrapenning för barn födda utomlands?

Nej, den betalas ut för den tid man är i Sverige.

Har flyktingarna andra förmåner än övriga befolkningen, i syfte att förbättra integrationen?

Nej.

Är det dags för kommunen att behovspröva servicen till flyktingarna?

Alla insatser enligt socialtjänstlagen är behovsprövade. De som kommit till Sverige från annat land och har uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Man kan inte behovspröva någon service till en särskild grupp.

De enda som inte har samma rättigheter och skyldigheter är asylsökande och de som inte har tillstånd att vistas i landet.

Vart kan man gå som privatperson för att göra en insats?

Om man är intresserad av att vara familjehem eller kontaktperson kan man vända sig till Västerås stad tel: 021–39 00 00.

Den som har en lägenhet att hyra ut till en familj som fått uppehållstillstånd (marknadsmässiga hyror) kan vända sig till Bostad Västerås och anmäla det.

Man kan bli flyktingguide eller språkvän genom Röda korset. Då finns möjlighet att hjälpa en nyanländ i Västerås att få en bra start.

Kontakta Centrum för Integration, Smedjegatan 13, 722 15 Västerås, telefon: 021–12 24 53, e-post: [email protected]

Du kan också hjälpa till med att administrera till exempel på Röda korset.

Lämna kläder till organisationer som Röda korset eller Tillsammans gör vi skillnad. Asylboendena han inte ta emot kläder direkt. Just nu behövs vinterkläder, barnvagnar och en del leksaker.

På Västerås stads hemsida finns en förteckning över organisationer som man kan vända sig. Här är länken

Vad är Arbetsförmedlingens roll i flyktingmottagandet?

Arbetsförmedlingen har övergripande och sammanhållande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det sker i samarbete med arbetsgivarna, kommunen, SFI, integrationsenheten, asylhälsan, vuxenutbildningscentrum, länsstyrelsen, försäkringskassan och andra instanser som flyktingarna möter när de kommer till Sverige.

För att bli inskriven i etableringsuppdraget krävs permanent uppehållstillstånd och eget boende. Man får vara inskriven i två år.

Arbetsförmedlingen gör en kartläggning av kompetens och utbildning bland annat genom validering av betyg eller praktiska prov på en arbetsplats. Olika insatser görs, som ska leda till arbete, bland annat vissa arbetsmarknadsutbildningar som finns för alla arbetslösa.

Målet är att man ska komma ut på arbetsmarknaden inom två år.

Vilka integrationsinsatser görs, kommunala och ideella?

Studieförbund, trossamfund, Röda korset och andra ordnar mötesplatser och språkmöten.

Kommunens integrationsenheten ger samhällsinformation.

I Stadshusets entré finns information på arabiska och somaliska två halvdagar i veckan.

Aktiviteter sker i bostadsområden, på familjecenter och fritidsgårdar.

Hur mycket får arbetsförmedlingen i bidrag av staten för mottagande och introduktion?

Arbetsförmedlingen får bidrag för arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter. I Västerås fick Arbetsförmedlingen 36 miljoner kronor för 2015 som var öronmärkta för nyanlända. Samtidigt betalades 172 miljoner kronor för övriga inskrivna.

Hur fungerar matchning och de snabbare genvägarna in i arbetslivet?

Matchningen fungerar bäst om man har läst svenska så att man klarar språket.

De snabbare genvägarna skulle kunna fungera ännu bättre, till exempel till yrken som kräver legitimation där Socialstyrelsen handlägger. Det är långa väntetider bland annat för läkare och sjuksköterskor.

Regeringen vill skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden, så kallade snabbspår för nyanlända som har en utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Den 25 september i år presenterades det första snabbspåret, för kockar.

Kockarna får sin yrkeskompetens bedömd av certifierade yrkesbedömare, på sina modersmål.

Snabbspåret innebär också utbildning i språk och kompletterande kurser som kombineras med praktik eller arbete. Dessutom språkstöd, handledare och mentorer på arbetsplatserna, svenskutbildning relevant för yrkesområdet med mera.

Många får jobb. Hittills i år i Västerås har 182 personer som ingår i etableringsuppdraget fått arbete på heltid eller deltid.

Just nu är cirka 800 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

De asylsökande som kommer just nu har en process framför sig, så det tar några månader innan de kommer till Arbetsförmedlingen.

Får de nyanlända körkort betalda, då det anses vara inkörsport till jobb?

Nej. De har inga särskilda regler.

Får de taxikort och busskort betalda?

Det kan man få genom vissa arbetsmarknadsutbildningar, som beviljas om personen har förutsättningar. Denna möjlighet är inte speciellt till för nyanlända, utan för alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Detta var några av flyktingfrågorna som ni läsare ställde. Fler frågor och svar kommer. Undrar du över något mer?

Mejla din fråga till [email protected]