Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

I dag vet vi inte om exempelvis Göran Persson talar för sig själv eller på uppdrag av en kund när han har bestämda åsikter.

Det har blivit fler välbetalda uppdrag i företag och lobbyorganisationer för avgångna politiker, höga statliga chefer och andra nyckelpersoner. Därför behövs regler så det inte går att direkt byta sida.

Förut har politiker och höga chefer fått kritik för att de får generösa ”fallskärmar” och inte arbetar. I takt med att fler politiker själva talar sig varma för arbetslinje och högre pensionsålder har kritiken ökat mot att ersättning betalas ut under många år, i vissa fall ändå fram till 65 års ålder. Uppmärksamheten har också steg för steg lett till att reglerna har blivit stramare och nya översyner planeras.

Nu finns även kritik med rakt motsatta förtecken. Då handlar det om att före detta politiker, men även andra höga offentliga chefer, när de lämnar sina poster snabbt tar välbetalda jobb som lobbyister eller för företag de tidigare har haft stort inflytande över. Här är problemet inte att politiker avstår från att ta andra jobb och har sin pension som huvudinkomst, utan att de alltför snabbt byter sida.

Det mest spektakulära exemplet var när Björn Rosengren gick från att vara näringsminister till att börja arbeta för Stenbeckssfären. Han hade som minister haft ansvar för Telia, en av Stenbeckssfärens huvudkonkurrenter.

När Göran Persson efter sin avgång blev välbetald konsult var det en tydlig illustration på hur värderingar och förväntningar har förändrats. Det är svårt att tänka sig att Perssons företrädare Ingvar Carlsson på liknande sätt skulle ta bra betalt för att arbeta för ett privat påverkansföretag. Men i dag är det vanligare bland såväl borgerliga som socialdemokrater att röra sig fram och tillbaka mellan politiken och pr-byråer eller lobbyföretag.

Sverige har till skillnad från många andra länder inga regler för när personer på höga poster byter sida. Men nyligen publicerades en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) med förslag om tydligare regler. Den kom lite i skymundan av allt tumult hos Socialdemokraterna, men är väl värd att beakta.

Där föreslås möjlighet till ettårig karantän för statsråd, statssekreterare, generaldirektörer och motsvarande. Myndigheter ska få tydliga anvisningar om att hålla koll på problemen och kunna ha lokala bestämmelser eller överenskommelser för nyckelpersoner. För det är inte bara männi-skor på toppen som kan sitta inne med viktig kunskap som inte över en natt ska kunna föras över från staten till ett privat företag.

Lobbyorganisationerna ska rekommenderas att tydligare redovisa vilka kunder och intressen de företräder. En sådan redovisning vore välkommen. I dag vet vi inte om exempelvis Göran Persson talar för sig själv eller på uppdrag av en kund när han har bestämda åsikter om det ena eller andra.

Det finns kostnader och problem med fler regleringar också på detta område. Rörlig-heten kan minska och det kan bli rättsfall om någon borde ha satts i karantän eller inte. Det är bra att så långt som möjligt slippa lagstifta. Sverige har trots bristen på tvingande regler klarat sig bra jämfört med andra länder.

Villkoren har dock tydligt förändrats. Det gäller därför att värna förtroendet för statlig verksamhet och undvika misstankar om att politiker skor sig när de har avgått.

Riksbanken har redan regler om att ledamöter under en tid inte får ta uppdrag inom områden där de kan utnyttja sin tidigare kunskap åt uppdragsgivaren. Liknande krav behövs på fler områden.