Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Informera bättre om svenska regler

Vi har många fattiga EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga. De flesta kommer från Rumänien och tiggeriet är numera så pass utbrett att de flesta orter har tiggare.

Orsaken till tiggeriet är att många i Europa fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna.

Många västeråsare och Hallstabor vi träffar uttrycker en oro och frustration över att människor tvingas tigga i våra kommuner.

Den långsiktiga lösningen finns där de fattiga EU-medborgarna bor och att Sverige verkar för att hemländerna tar sitt ansvar för sina med-borgare. Lösningen ligger inte i att förbjuda tiggeri eller att förhindra människor att hjälpa.

Som EU-medborgare har de rätt att befinna sig i Sverige, men det är kopplat både rättigheter och skyldigheter. För att få vara i Sverige längre än tre månader krävs att man kan försörja sig genom arbete, studier eller pension.

Akut kan tiggeriet ge flera problem. På flera håll i landet har kommuner haft problem med tillfälliga och oreglerade boenden.

Här måste kommunen och övriga markägare kunna agera för att avhysa boende. För att detta ska kunna göras på ett värdigt och rättssäkert sätt är det rimligt att det finns översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Allemansrätten och vilka lokala ordningsföreskrifter som gäller för till exempel camping.

Den långsiktiga lösningen på problemen kopplat till tiggeri ligger utanför Hallstahammars och Västerås kontroll. Men det vi kan bidra med, förutom de insatser som redan görs, är översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då de uppehåller sig i våra kommuner och vart de kan vända sig för akut hjälp.

Liberalerna i Hallstahammar har föreslagit att lättillgänglig information på de vanligaste språken bland tiggarna tas fram om de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för dem som vistas i kommunen. Sådan information finns delvis redan i Västerås, men Liberalerna vill att den informationen blir tydligare och mer lättillgänglig.

I flera kommuner med rödgrönt styre i Sverige tas initiativ till åtgärder för att underlätta för tiggarna att kunna stanna i Sverige. Det talas om förskola och skolgång och inte minst att kunna erbjuda platser för enklare boende.

För oss är inriktningen tydlig. Liberalerna anser att kommunerna ska fortsätta att erbjuda hjälp med akut sjukvård och hygien, men att kommunen inte ska besluta om åtgärder som inbjuder fattiga människor att söka sig till Sverige för att tigga.

Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger. Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på gatorna i Västerås och Hallstahammar under ett antal månader.

Alliansregeringen gjorde stora insatser för att försöka få Rumänien att ta sitt ansvar, men även kommunerna kan göra insatser. Det finns stora möjligheter, särskilt för de större som Västerås, att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats.

En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där länderna dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning.

Liberalerna i Västerås har föreslagit att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt projekt i Rumänien finansierat av EU i samarbete med civilsamhället för att bidra med kunskaper och för att utveckla till exempel socialtjänst och skola. Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag, organisationer och enskilda.

Liberalerna vill agera för en långsiktig lösning för att minska den utsatthet och diskriminering många tiggare drabbas av. När de befinner sig i våra kommuner ska vi underlätta för dem att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller, men vi ska inte fatta beslut som underlättar för dem att stanna om de inte uppfyller de EU-krav som ställs om att kunna försörja sig.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel