Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Behåll mediainriktningen på Carlforsska gymnasiet

Estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet är unikt i Västmanland med att erbjuda elever alla fem inriktningar (media, dans, musik, teater och bild).

Mediainriktningen är en spetsutbildning som har både bredd på de kurser som erbjuds samt djupgående specialiseringskurser, vilket även detta är unikt i länet. Elever från hela Västmanland söker sig till Carlforsska för att studera på mediainriktningen, vilket säger något om hur populär utbildningen är.

Att Västerås Stad vill stympa ett program, genom att ta bort en av fem inriktningar, är att binda ris åt sin egen rygg, då konsekvenserna blir förödande för programmets övriga inriktningar.

Alla fem inriktningarna har ett mycket väl fungerande samarbete i och mellan sina kurser. Avsaknad av specifik kompetens kring film och foto kommer att öka arbetsbördan för övrig personal som inte besitter denna kompetens, samt leda till att fungerande grupprocesser inom olika karaktärskurser måste börja om. De övriga karaktärerna kommer att begränsas i sitt kreativa arbete då möjligheten att samarbeta med film och foto försvinner.

Mediainriktningen har tagit ett stort ansvar för skolans marknadsföring och tack vare den har Carlforsska stora möjligheter att synas och dela med sig av sin verksamhet utåt. Detta har lett till ökande elevantal de senaste åren och programmet har utökat sina årskurser till tre parallellklasser.

Om mediainriktningen försvinner på Estetiska programmet kommer programmet inte kunna fylla tre klasser utan måste dra ner på antalet elever som kan tas emot, vilket alla förlorar på. Eleverna genom att färre utbildningsplatser erbjuds och skolan genom utebliven elevpeng. Detta kan på sikt leda till arbetsbrist för kvarvarande personal.

Västerås stad kan inte förlita sig på att mediainriktningarna på friskolorna finns kvar. Carlforsska gymnasiet är som sagt den enda skolan i Västmanland som har alla fem inriktningarna på sitt Estetiska program, vilket är av stort marknadsvärde för staden.

För att ytterligare poängtera de negativa följder en nedläggning av media skulle innebära, finns stor risk för att medarbetarna förlorar förtroendet för Västerås stad som arbetsgivare och söker sig till friskolor och kranskommuner (där lönerna dessutom är betydligt högre). Detta blev tydligt vid förra omorganisationen 2018 då flera mycket kompetenta och omtyckta medarbetare valde att lämna Västerås stad som arbetsgivare. Det är dessutom brist på utbildade gymnasielärare, och medarbetare som trivs på sin arbetsplats bör man värna om istället för att skrämma bort med sin vilja att omorganisera ytterligare en gång.

Den senaste omorganisationen 2018 har landat hos medarbetarna och fungerar nu mycket bra, vilket man bland annat kan se på Carlforsskas ekonomiska resultat, som på kort tid svängt från 8 miljoner minus till ett nollresultat. Det vore olyckligt att så snart igen genomföra ännu en omorganisation.

Personalen har ett stort förtroende för ledningen på Carlforsska och vill nu inget hellre än att få fortsätta jobba i fred i en organisation som fungerar mycket bra.

Lärarna på Estetiska programmet

genom Anne Hübinette

Carlforsska gymnasiet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare