Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Grytatippen sprider outhärdlig lukt

Annons

Ännu en natt med förstörd nattsömn. Klockan 02.20 den 16/5 driver det in en stinkande lukt genom det öppna fönstret.

Sedan 2015 har Vafab, på Norra Gryta, tillstånd av Västerås stad att även hantera fett, slam och latrin, utöver vårt hushållsavfall.

Enligt Arbetsmiljöverket räknas avloppsanläggningar som potentiella riskmiljöer.

Där luften inte byts ut kan brandfarliga, giftiga och kvävande gaser bildas. När avloppsvatten, avloppsslam och latrin blir stillastående uppstår det syrebrist när syret förbrukas genom den bakteriella nedbrytningen av organiska material. Vid denna nedbrytning bildas bland annat koldioxid. Koldioxiden ökar syrebristen ytterligare. I stillastående avloppsvatten och i långa ledningar där den bakteriella nedbrytningen fortsätter bildas gaser som svavelväte och metan.

Vid nedbrytning av latrin bildas ammoniak. Det svider i luftvägarna och man blir illamående.

När man sover väcks man av denna skitlukt som tränger på och man tvingas stänga av ventilationen och stänga fönster och dörrar. Sker inte alla dagar i veckan men tillräckligt ofta för att det ska vara jobbigt.

Man säger sig vilja lösa problemet. Istället försöker man dölja hanteringen genom att köra vid olika tidpunkter på dygnet där man vädrar ur eller vad det är man gör. Värst kan det vara mitt i natten eller tidiga mornar. Kylan döljer lukten till en viss del under vintermånaderna.

Hälsosamt? Knappast! Koldioxid och svavelväte räknas till de giftiga gaserna. Metan tillhör de brandfarliga gaserna. Ammoniak avger en stark, irriterande och stickande doft som fräter på luftvägarna.

Deponin är öppen. Borde den inte vara sluten, vid denna hantering, där man tar tillvara på dessa gaser och förbränner dem istället för att släppa ut dem i friska luften?

Jag vill kunna andas frisk luft! Som tidigare! Oavsett tid på dygnet. Inte denna mix av ohälsosamma gaser.

De senaste åren har jag också haft en oljefilm på rutan som inte funnits tidigare. Bara en notering!

Gjorde ni någon konsekvensanalys innan tillstånd för denna deponering tilläts? Jag menar med tanke på hur många som bor i närheten.

Kattis

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons