Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Miljöbalken ska skydda människa, natur och miljö

Etableringen av NMT:s soptipp i Skultuna fortskrider. Miljö och hälsa har gett grönt ljus för en vall 10 meter bred och 4 meter hög runt området. Miljö och hälsa stöder sig på Miljöbalken i sina beslut, och på en direkt fråga från mig svarar Anna Thunell att den inte ger Miljö och hälsa någon möjlighet att förhindra byggandet av vallen.

Det kan inte jag förstå, när jag läser Miljöbalken så slås jag av hur den poängterar att den i första hand är till för att skydda människa, natur och miljö för negativ påverkan.

”1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde. 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö."

En vall av de dimensioner som Miljö och hälsa tillstyrkt har ett tvärsnitt på 40 m2, med en uppskattad längd på 900 meter så blir det en ansenlig volym på 36 000 m3. Det är många lastbilslass med jord och betongkross som måste fraktas med lastbil till Skultuna, och detta i miljöns namn.

Just nu är Västerås Kommuns Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter ute på remiss. Där står bland annat ”En unik tillgång är Svartådalen och bruksområdet, som är av regionalt intresse både från ekologiskt och kulturellt perspektiv och ett besöksmål med attraktion för många utöver enbart boende på orten. Svartådalen, med Sågdammen och Kvarnbackaparken är det mest värdefulla strövområdet i Skultuna. Vid den strandinventering som gjordes 2016 längs med Svartån bedömdes även de betade strandängarna norr om tätorten ha höga naturvärden. Många olika fågelarter noterades i området."

Ströv- och fågelområdet Sågdammen ligger alltså i omedelbar anslutning till NMT:s område.

Länsstyrelsen har gett ut ”Naturvårdsplan för Västmanlands län 2015. En kartläggning av oskyddade naturvärden i Västmanland”. Även där så framhålls områdena kring Svartådalen som skyddsvärda.

De här tankarna har skickats till Miljö och hälsa och Byggnadsnämnden, både direkt till ansvariga och till Miljö och hälsas myndighetsbrevlåda den 7 oktober och kommentarer lyser enbart med sin frånvaro, tyvärr!

Lars Erikson

Skultuna

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare