Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för en översyn av de kommunala bolagen

Annons

Insändarskribenterna ifrågasätter de kommunala bolagens sätt att hantera medborgarnas pengar.

Ett antal händelser ger anledning till en intensifierad bevakning av vad som händer i de kommunala bolagen. Flygplatsbolagets vidlyftiga affärer som har lett till förluster i storleksordningen 60 miljoner kronor är ett observandum.

Mälarenergis och Mimers byggande av ett stort kontorshus vid Björnövägen i den gamla skyddade verkstaden till en summa av 350 miljoner är skämmande i en tid då vi behöver bygga bostäder och där hyresgäster och värme/el-abonnenter får betala.

Inte nog med det, nu visar sig bygget bli 90 miljoner dyrare än beräknat. Bolagen får inte hantera medborgarnas pengar på detta sätt och här måste ansvarsfulla politiker ingripa och sätta stopp på miljonrullningarna.

Den inriktning som bolagen har måste omprövas och här är några av frågorna:

1. Ska Västerås fortsätta med flygtrafik på Hässlö?

2. Kan bostäder i stället byggas på Hässlö?

3. Behöver verkligen Mimer och Mälarenergi bygga ut sin administration? Borde inte dessa företag kraftigt skära ned sin administration i analogi med det som sker i näringslivet?

4. Kan Mimer minskas och renodlas för sitt syfte att bygga hyresbostäder?

5. Kan Mimer bli energi­effektivare genom bland annat mer solkraft och utnyttjande av hustaken?

6. Hur ser den långsiktiga ekonomin ut för hamnverksamheten?

7. Behövs Aroseken i kommunal ägo och vad gör detta företag för hållbart byggande?

8. Vad kostar avvecklingen av gamla pannor som inte används vid Mälarenergi?

9. Kan den miljövidriga sopförbränningen avskaffas?

10. Kan Mälarenergi delas upp i separata bolag; produktion (kraftvärme och el), distribution och konsulting och varvid produktion och konsulting säljs ut till privata ägare?

11. Kan Mälarenergis distribution av värme och vatten ske i en öppen verksform med full insyn?

12. Kan hamnen privatiseras för att få de rätta ekonomiska drivkrafterna för realistisk affärsutveckling?

13. Kan flygplatsverksamheten privatiseras?

14. Kan de återstående bolagen få helt professionella styrelser?Det är viktigt att se över de kommunala bolagen för att säkerställa ekonomi för skola och äldreomsorg framöver. Den icke professionella ledningen av bolagen måste upphöra och verksamheten omstruktureras.

Karl-Erik Andersson

Georg Lagnerius

Nätverket för användning av lokala energikällor

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons