Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför drar ombyggnaden av Västerås domkyrka ut på tiden

Annons
Skattkammaren i Västerås domkyrka lyfter fram kulturarvet.Foto: Henrik Mill

Den pågående ombyggnationen av Västerås domkyrka uppmärksammar Hans Lindqvist i en insändare 7 maj.

Västerås domkyrka, med cirka 200 000 besökare årligen, är attraktiv för både besökare och turister. Domkyrkan är en viktig kulturbärare och samtidigt ett rum där människor möts till gudstjänster och olika evenemang.

För att bättre möta de behov som finns idag och i framtiden genomför Svenska kyrkan Västerås för närvarande den största omdaningen av domkyrkan och dess närområde sedan den stora renoveringen 1958-61.

Som förvaltare och vårdare av Sveriges största gemensamma kulturarv är Svenska kyrkan oerhört måna om att de omdaningar vi gör utförs med största omsorg om kulturarvet. Arbeten i och omkring medeltida byggnader innebär alltid långa och tidskrävande processer kring valet av metoder, erforderliga tillstånd, samråd och inte minst ett omsorgsfullt utfört arbete.

Tyvärr har arbetena inne i domkyrkan kraftigt försenats på grund av att delar av de konstruktioner som fanns på ritningar från 1958 inte fanns i verkligheten. Detta medförde att vi fått ändra i konstruktionen med påföljd att arbetet tar längre tid. Vi hoppas (men vågar inte lova) att arbetena inne i domkyrkan är avslutade till nästa sommar.

Detaljerad information kring omdaningen har sedan starten funnits inne i domkyrkan. Omdaningen har hittills bland annat inneburit inrättandet av en Skattkammare för att tillgängliggöra kulturarvet, samt ett informationsnav i anslutning till västentrén.

Just nu pågår arbete med att tillgänglighetsanpassa västra entrén och domkyrkoplan med ramper för lättare access med rullstol, barnvagn och rollator, samt att antalet besökstoaletter kommer att utökas.

Kommande delar innefattar även en översyn av belysningen omkring domkyrkan och av domkyrkans fasad samt en katedralbutik inne i domkyrkan i den nuvarande tillfälliga sakristian.

Till sommaren öppnar Café Malin i Konsistoriehuset. En vacker trädgårdsmiljö för uteservering kommer att tillskapas på andra sidan Konsistoriehuset sett från Domkyrkan

Behovet av ett café och en mötesplats i direkt anslutning till domkyrkan var tidigt en av målsättningarna med projektet. Med största omsorg om kulturmiljön har detta hus, med medeltida anor, anpassats för att möta dagens behov.

Biskop Johannes Rudbeckius, som är känd för sitt engagemang att både förvalta och förnya, skulle onekligen ha varit stolt över att denna plats som fått sitt namn från hans hustru Magdalena som i dagligt tal kallades Malin.

Johan Sohlberg

Projektledare & Domkyrkoklockare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons