Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Engelska skolan: Flera fördelar med att låta elever byta klass

Annons

Rektor Kajsa Nyborg svarar på en tidigare insändare om Engelska skolan.

Svar på insändare från "Skolanställd i 30-år".

Jag vill börja med att tacka insändarskribenten för det positiva omdömet rörande vår skolverksamhet, en miljö där elever trivs och ges möjlighet att lära under trygga och inspirerande former. Det är alltid tacksamt att få återkoppling på det jobb vi på Internationella Engelska Skolan i Västerås utför.

Vi, som skola och organisation, har alltid velat vara tydliga med att vi omskapar klasser inför kommande läsår och detta är något som inte bör komma som en överraskning för vare sig elever, föräldrar eller någon annan med kopplingar till Internationella Engelska Skolan.

Att omskapa klasser är något som är ganska ovanligt i Sverige, men det förekommer desto oftare internationellt och praktiseras i många länder runt om i världen. Inom Internationella Engelska Skolan ser vi och tar tillvara på de positiva effekter som kommer av skapa nya klasser inför varje nytt läsår. Vi ser den trygga gemensamma atmosfären där elever, oavsett vilken klass de går i, trivs tillsammans och känner en stolthet i att gå på Internationella Engelska Skolan, vilket också är något som insändarskribenten understryker.

Vi på Internationella Engelska Skolan har valt att inte se på en årskurs bestående av enbart klasser utan fokuserar på individen och hur dessa individer kan ges möjlighet att socialisera över hela årskursen - både med andra elever men också med lärare och övrig personal. Med att blanda klasserna inför varje läsår kommer fördelar i form av individualisering i och utanför klassrummet samt att varje elev ges möjlighet att träffa nya klasskamrater och att knyta ytterligare nya vänskapsband.

Men det som framför allt är viktigt för oss när vi inför varje läsår skapar nya klasser, utifrån varje elevs enskilda behov och förutsättningar, är att kunna ge våra elever en möjlighet att få utvecklas och växa individuellt, en möjlighet till att göra sig av med en eventuell tidigare historia och för eleven kanske olyckliga stämplar. Genom att skapa nya klasser arbetar vi aktivt mot kränkande behandling och ger våra elever möjlighet att bli den person de vill vara. Vi ser också att vårt sätt att arbeta förbereder eleverna inför vad som kommer senare i arbetslivet där de måste vara beredda på och ha förmågan att kunna arbeta i olika gruppkonstellationer och på olika arbetsplatser.

Det är det ovan beskrivna vi ser som effektiva verktyg för att skapa och upprätthålla den positiva atmosfär vi idag har på Internationella Engelska Skolan i Västerås. Att årligen omskapa klasser inom årskursen är något som vi kommer att fortsätta med för att ge alla elever den trygghet och studiero de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina olika individuella förutsättningar.

Jag hoppas att det barnbarn, som omnämns i insändaren, kommer att trivas i sin nya klass och där finna nya vänner att lägga till de redan befintliga. Om eleven eller dess föräldrar önskar att prata med mig så är de välkomna att kontakta mig direkt.

Kajsa Nyborg, rektor, Internationella Engelska skolan Västerås

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons