Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygplatsen – en vinstlott för Västerås stad

Annons

Med anledning av Maj-Lis Savängs insändare ”Stoppa miljonrullningen på Hässlö” (VLT 12/3) vill jag i egenskap av företrädare för den största aktören på flygplatsen, Scandinavian Aviation Academy (SAA), framföra följande:

I insändaren efterfrågas statistik över hur många av flygeleverna som efter sin utbildning är verksamma som yrkespiloter.

Jag kan därför här direkt redovisa att för tiden 1999–2008 har 90–95 procent av eleverna som utexaminerades av SAA som fullvärdiga trafikflygare idag flyget som yrke, vilket får anses som ett extremt gott utfall.

Man ställer sig genast frågan hur utfallet är efter andra yrkesutbildningar i samhället?

Vidare påstås att det råder en övertalighet på piloter med stor erfarenhet och med många år i yrket.

Detta är direkt felaktigt.

De flesta som idag är arbetslösa är det därför att de saknar lång erfarenhet, och att detta i kombination med rådande konjunktur gör det extra svårt för dem att få sitt första pilotjobb.

Det råder nämligen inget tvivel om att det idag utbildas alltför få piloter för att på sikt säkra luftfarten på dagens nivå samt för att täcka in de prognoser som finns om luftfartens framtida tillväxt.

Beträffande åsikten att flygteknikerutbildningen behövs här eftersom det är ett bristyrke kan jag inte annat än hålla med.

Vad Maj-Lis däremot missar är att en flygteknikerutbildning inte på något sätt behöver kopplas till en flygplats och i princip kan förläggas till vilken lokal som helst.

Frågan saknar alltså relevans i denna diskussion.

Flygutbildning på gymnasienivå kommer inom några år att upphöra. All statligt finansierad flygutbildning kommer istället att överföras till den nya Yrkeshögskolan.

SAA har som första flygskola av Yrkeshögskolemyndigheten blivit godkänd att bedriva kompletterande trafikflygarutbildning.

Vi kommer också att ansöka om att få den grundläggande trafikflygarutbildningen – och för det behövs naturligtvis en väl fungerande flygplats att verka på.

Västerås flygplats utgör redan idag en mycket viktig tillgång för flyget i Mälardalen, och då även för skolflyget. Så viktig att Transportstyrelsen anser att flygplatsen är av riksintresse.

De har för att säkerställa framtida flygplatskapacitet i Mälardalen lagt restriktioner på att marken inte får användas så att det motverkar flygplatsverksamhet.

Nu ser vi även en kraftig utökning av den reguljära trafiken i och med Västerås Air/City Airlines satsning med linjer till både Göteborg och Umeå med direkt anslutning till ett flertal europeiska destinationer, något som Maj-Lis tycks ha missat helt.

I en utredning utförd på uppdrag av Socialdemokraterna i Västerås (Barkman/Wåhlstedt, 2009) konstateras att om flygplatsen skulle läggas ned blir summan av de årliga uteblivna intäkterna från besökare/passagerare för Västerås drygt 33 miljoner kronor.

Detta skall ställas i relation till det driftstöd staden bidrar med på cirka 20 miljoner per år.

Alltså ett nettoöverskott på cirka 13 miljoner kronor per år.

Då har man ändå inte räknat med vad anställda vid flygplatsen och i de företag som är verksamma här (30 anställda vid SAA) bidrar med i privat konsumtion, tjänstekonsumtion, skatt med mera.

I direkt motsats till Maj-Lis anser jag att flygplatsen är en vinstlott för Västerås stad!

Anders Jacobsen

Skolchef

Skandinavian Aviation Academy

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons