Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Hemkompostering var det bästa alternativet – förut

Annons

Replik. VafabMiljö svarar Per Hedenbo om förslag på ny taxa för hemkompostering (VLT den 8 mars).

Per, det är viktigt med diskussion och engagemang. Vi kan konstatera att det nya förslaget på taxa för hemkompostering har väckt starka känslor. I vårt förslag vill vi att det ska kosta lika mycket för den som komposterar matavfallet som för den som lämnar matavfallet till biogasproduktion. Och vi håller med dig, det är bra att kompostera matavfall och använda som jordförbättring i den egna trädgården, men ur miljösynpunkt är det än bättre att samla in matavfallet för att producera gas och gödsel. För drygt 20 år sedan, när hushållen började sortera ut matavfall i vår region, var hemkompostering det bättre alternativet. I dag visar forskning att det ur miljösynpunkt är bättre att göra biogas och biogödsel av matavfallet.

Biogasen, som vi producerar av matavfallet, är en viktig ingrediens för att nå riksdagens mål om ett Fossilfritt Sverige år 2045. Av restprodukten blir det dessutom biogödsel som sprids på åkrarna och bidrar till kretsloppet mellan stad och land. Det gynnar alla. Enligt oss skulle det därför vara fel, och orättvist, att det blir dyrare för den som lämnar in matavfallet än för den som komposterar matavfallet hemma. När vi tagit fram förslaget på ny taxa har vi haft tre ledstjärnor; taxan ska vara enkel, rättvis och framförallt styra mot en bättre miljö. Så precis som du antyder i insändaren, är taxan miljöstyrande. Vårt uppdrag är att verka för en bättre miljö. Inte att tjäna pengar på att producera biogas. Vi ska ta hand om ditt och andra kommuninvånares avfall på det sätt som är bäst ur ett miljöperspektiv.

Vi förstår att det kan uppfattas som otydligt vem som är avsändare. VafabMiljö kommunalförbund är relativt nybildat och består av de tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby. Kommunerna har lämnat över ansvaret att hantera hushållsavfallet till oss.

Förutom att ta fram ett förslag på nya taxor arbetar vi med att ta fram en gemensam renhållningsordning (består av avfallsplan och föreskrifter) som ska gälla för samtliga medlemskommuner. Men det är sedan respektive kommuns fullmäktige som fattar beslut om både avfallsplan och taxor.

Förslagen är nu ute på remiss i kommunerna, precis som det ska i en demokratisk och transparent process. Det innebär att det kan bli förändringar i våra förslag. Vårt mål är att de nya taxorna och renhållningsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2020, om processen går enligt plan.

Linda Gårdstam

Enhetschef Planeringsenheten

VafabMiljö

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons