Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunala jättekontoret behövs inte

Annons
Byggnaden vid Björnövägen byggs nu om för att bli kontor åt bland andra Mimer och Mälarenergi.

Skribenten Ingemar Andreason beskriver i VLT hur Västerås stads miljoner går upp i rök Han har rätt och det är med stor oro medborgarna kan se hur onödiga kostnader skall täckas under kommande år och då särskilt när det är uppenbart att de angelägna medelsbehoven ökar i äldreomsorg, utbildning samt gator och vägar. Det viktiga för en kommun är ta på sig nödvändiga kostnader och undvika onödiga kostnader. De nödvändiga utgifterna finns inom skola. äldreomsorg och gatu/vägnätet. De onödiga utgifterna ligger i bland annat följande delar

1. Bolagsadministrationen i Mimer Mälarenergi och Vafab där det byggs lokaler för mer än en kvarts miljard

2. Stadshusadministrationen som radikalt borde kunna minskas

3. Subventioner till flygplatsen som inte kunna åstadkomma mer än ett begränsat charterflyg efter alla år av kommunalt stöd

4. Bonus till anställda i Mälarenergi som inte är en konkurrensutsatt verksamhet

Om man höjer blicken något så inser man snart att det jättekontor som byggs utmed Björnövägen inte kommer att behövas. Genom fortsatt utveckling av Informationsteknik och artificiell intelligens kommer bara en bråkdel av de administratörer som finns idag att behövas inom en 8-10 års period. På samma sätt är det inom stadshuset. Kommunen borde nu inrikta sig på en omorganisering som innebär en kraftigt minskad byråkratisk apparat. Det pågående projektet utmed Björnövägen bör avvecklas genom försäljning och kanske det istället kan bli affärslokaler i en växande Mälarstad. Flygplatsen bör privatiseras och om inte det kan drivas med lönsamhet i privat regi kan det bli ett nytt bostadsområde.

Bonus till anställda i icke konkurrensutsatt verksamhet är en styggelse och bör avskaffas. Däremot borde ett strukturingrepp göras och dela upp Mälarenergi i tre separata bolag. Ett bolag för energiproduktion som privatiseras och utsätts för marknadstryck Ett annat bolag må inrättas för energikonsultation till medborgarna och även detta konsultbolag kan bli privatägt t.ex. av de anställda. Ledningsnät fär vatten, värme och el överförs däremot till kommunal verksförvaltning vilket ger en mer demokratisk insyn än bolagsorganisation.

Bolagsstyrelser måste fullt ut vara professionella och får inte befolkas av politiker som är föga ämnade för operativt affärstänk

Man måste också inse att de kommunala bolagen har en annan roll framöver i tiden än de hade vid grundandet. MIMER skall enligt lagstiftningen fungera på samma villkor som om det vore ägt av privata fastighetsvärdar. Det ursprungliga skälet för kommunalt ägande finns inte längre. Vill däremot kommunen bygga sociala bostäder måste det ske i en annan organisationsform än det kommunala fastighetsbolagets. Framtiden är inte vad den varit för de kommunala bolagen och det kräver omtänk av politikerna som styr kommunen.

Karl-Erik Andersson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons