Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturligtvis bluffar inte forskarna om strålningen

Den 13 mars hade Sven Helander en insändare med rubriken ”Forskare bluffar om mobilstrålningens farlighet”.

Annons

Insändaren handlar om den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Forskarna i vårt vetenskapliga råd bluffar naturligtvis inte.

Rådet går igenom all väsentlig forskning inom området elektromagnetiska fält och hälsa, och resultatet rapporterar de regelbundet till oss.

De riskbedömningar Strålsäkerhetsmyndigheten gör baseras på rapporterna från det vetenskapliga rådet och annan relevant forskning.

Vår bedömning är att allmänhetens exponering för radiovågor från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa nätverk och liknande inte medför någon hälsorisk.

Den bedömningen delas av i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, liksom av Världshälsoorganisationen WHO.

För mobiltelefoner finns däremot en vetenskapligt grundad misstanke om möjliga hälsoeffekter vid långtidsanvändning (mer än tio år).

Misstanken är visserligen svag, men vi rekommenderar ändå sedan flera år tillbaka försiktighet vid användning av mobiltelefon: Använd hands-free, håll ut telefonen från kroppen och ring i första hand när täckningen är god.

Rekommendationerna är särskilt viktiga för barn och ungdomar eftersom de med stor sannolikhet kommer att använda mobiltelefon under lång tid.

Helanders påstående att medlemmarna i den internationella strålskyddskommissionen ICNIRP skulle vara jäviga visar att han inte förstår hur en sådan internationell kommission arbetar.

ICNIRP:s huvuduppgift är att följa forskningen inom området och ändra gällande riktlinjer när ny kunskap om hälsorisker kommer fram.

ICNIRP tar inte emot ekonomiska bidrag från industrin, och de ställer krav på opartiskhet hos sina medlemmar.

Mer om de nordiska strålsäkerhetsmyndigheternas bedömning finns att läsa på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Se också WHO:s webbplats: Electromagnetic fields and public health.

LARS MJÖNESStrålsäkerhetsmyndigheten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons