Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Solveig Nilsson: Så håller vi koll på äldreboendena

Annons

Svar på insändare av Ulf Hedman. I din insändare säger du att jag och äldrenämnden försummar vårt uppföljningsansvar och att det är brister i vården och omsorgen om de äldre. Det är sant att det finns brister i äldrevården – men det är också sant att det finns många fina äldreboenden där de äldre får en meningsfull dag, god omvårdnad och regelbunden möjlighet att komma ut.

Äldrenämnden har en hög ambition med äldreomsorgen och följer på olika sätt upp att vården och omsorgen bedrivs på önskat och avtalat sätt. Uppföljningen är också ett viktigt instrument för kommande upphandlingar. Avtalsuppföljning sker i alla verksamheter oavsett om de drivs av kommunala eller privata utförare. Uppföljning sker genom besök i verksamheter, ibland oanmälda, för att samtala med såväl verksamhetsansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal som med omvårdnadspersonal. I samtalen stämmer förvaltningen av hur väl verksamheten lever upp till äldrenämndens kvalitetskrav. Kvalitetsvariabler som följs upp är mat, trygghet, aktiviteter, personalkontinuitet. Andra delar av uppföljningen gäller lokaler, brandskydd, dokumentation, personaltäthet, personalens kompetens med mera. Självklart sker även ekonomiska uppföljningar.

Uppföljningarna redovisas till nämnden periodvis, enligt plan eller där uppföljning skett på grund av omfattande brister. Där brister finns, måste utföraren komma in med en handlingsplan. De kan även kallas till äldrenämndens sammanträde för att redovisa vilka åtgärder de vidtagit och hur de ska följa upp åtgärderna.

Förvaltningen har även en koordinator som arbetar med att ta emot synpunkter och klagomål från enskilda och anhöriga. Dessas synpunkter återförs till aktuell verksamhet och chef så att de kontinuerligt ska kunna arbeta med att förbättra sin verksamhet. Även Lex Sarah-anmälningar följs upp av äldrenämnden. Ett aktivt arbete med synpunkter, klagomål och Lex Sarah är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning, där alla som bor på ett särskilt boende får möjlighet att lämna synpunkter på vården och omsorgen. Äldrenämnden följer även dessa resultat som sammanställs på både enhetsnivå och totalt för staden.

När det gäller uppföljning av besluten för enskilda personer så sker uppföljning via handläggare på biståndsenheten.

Jag anser att det är viktigt att göra uppföljningar och tycker att vi bör prioritera det arbetat mera framöver.

Solveig Nilsson (S)

Ordförande i äldrenämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons