Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stöd till elever måste bli mer flexibelt än i dag

Det kan startas en ny särskild undervisningsgrupp som ersättning för Mälarstrandskolan.

Annons
Mälarstrandskolan. Kan ersättas av en annan ”undervisningsgrupp”, enligt kommunens skolchef.             Foto: Staffan Bjerstedt

Svar till ”En skola som behövs” (15 maj).

På grund av anvisningar från Skolinspektionen och vår nya skollag klassas Mälarstrandskolan inte längre som en skola utan som en särskild undervisningsgrupp.

Denna förändring har skapat oro bland elever och vårdnadshavare på Mälarstrandskolan vilket är helt förståeligt. Det är många elever som genom åren fått en andra chans på Mälarstrandskolan och jag blir både glad och stolt när jag läser hur flera av dem uttrycker att de lyckats, just på grund av Mälarstrandskolan och dess kompetenta personal.

Naturligtvis kommer vi fortsätta att tillgodose de behov som våra framtida elever har, även om vi inte kommer att göra det under namnet Mälarstrandskolan i skolans befintliga lokaler. Hur detta stöd organiseras framöver kan ske på lite olika sätt. Ett alternativ är att fler av våra ordinarie 6-9-skolor skapar klasser på 10-talet elever enligt samma koncept som varit så lyckat på Mälarstrandskolan.

Ett annat alternativ är att vi ser över skolornas gemensamma behov av att eventuellt starta ytterligare en ny särskild undervisningsgrupp. Oavsett vilka lösningar vi väljer kommer skillnaden från dagens hantering vara att vi kan säkra att det bli rektorers samlade beslut som styr vilka kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper som skall finnas. På så sätt kan vi ge rätt stöd till alla våra elever inte bara de som aktivt söker en annan skolform.

Vi jobbar för att det skall finnas bra möjligheter för varje rektor att sätta in snabba och kraftfulla åtgärder för att hjälpa varje elev att lyckas på sin hemskola. Men som en stor kommun har vi också utrymme att jobba med ett antal kommunövergripande insatser där vi kan göra mer för de elever som behöver det.

Här ser jag dock att vi kan vara mer flexibla med olika typer av insatser för elever med särskilda behov. Vi behöver snabbare kunna starta och avsluta olika insatser eller grupper och framförallt anpassa antalet platser bättre utifrån det behov som finns från år till år.

Skolan är viktig för våra barn och ungdomars framtid. Men vi vet att den är som allra viktigast för de som av olika anledningar behöver särskilt stöd. Därför är det viktigt att vi använder våra resurser för att på bästa sätt möta de behov alla våra elever har.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons