Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Internetdroger måste tas på större allvar

Missbruksepidemin i Västerås visar på hur farliga de nya drogerna kan bli för missbrukare och personal.

Annons
Epidemi. Artikelförfattarna tycker att regeringen är för passiv när det gäller straffen i domstol för nya narkotikapreparat.

Begreppet ”internetdroger” brukar syfta på narkotika eller andra rusframkallande medel som utbjuds via internet. Utbudet varierar över tid och mellan länder. Under senare år har en särskilt viktig grupp varit syntetiska katinoner. De har namn som Mefedron, Metedron, Bufedron och MDPV.

Tidigare har denna grupp varit ofullständigt kartlagd i fråga om sjukdomar och skador. Det beror på att de varit kända under så kort tid att sjukvården och polisen inte hunnit dokumentera alla risker.

Det svaga kunskapsläget var en orsak till att Högsta domstolen i juni förra året uttalade att det saknades anledning att särbehandla den då aktuella substansen mefedron från det sedan länge kända amfetaminet. Domen ledde till en kraftig reduktion i påföljderna för denna grupp nya substanser.

Under det senaste året har vi i Västerås kunnat se konsekvenserna av denna dom. Handeln har ökat kraftigt. Vi har fått en formlig epidemi av MDPV-missbruk.

Vi vill fästa statsmakternas uppmärksamhet på att den praxis som utvecklats efter HD-domen håller på att få förödande konsekvenser för missbrukare och för de personalgrupper som möter dem i arbetet.

Störningar och skador vid missbruk av MDPV-missbruk omfattar allt från livshotande överdoser (ett misstänkt dödsfall utreds just nu) till psykoser. Dessa kan vara mycket våldsamma och kräva polisingripanden med eskort till sjukhus.

För personal på sjukhuset som tvingas ingripa vid förgiftningar, psykosreaktioner eller aggressionsutbrott utgör MDPV-missbrukare en särskilt svårhanterlig grupp. En enda missbrukare kan kräva ett team på sju eller åtta personer för att kunna kontrollera deras oroliga och ofta farliga beteende. Till svårigheterna bidrar också att patienterna kan vara svåra att bedöma kliniskt, eftersom de kan kastas mellan kontaktbarhet och medvetslöshet eller mellan behandlingsmotivation och våldsam aggressivitet.

De kan också kräva mycket kraftig medicinering med lugnande medel för att motverka deras kraftiga excitering. Det gör att de sedan måste övervakas under ett par dygn tills alla eftereffekter av medicineringen klingat av. En intensiv dag kan två eller tre patienter komma in. Under en helg låg sju patienter inne på medicinska akutvårdsavdelningen, som har 17 platser.

Socialtjänsten har det senaste året uppdagat ett ökande missbruk av MDPV bland unga vuxna i ålder 18–25 år.

MDPV har visat sig vara hastigt beroendeframkallande. Ofta förekommer refillbeteende. Det innebär att missbrukarna tar en ny dos så fort ruset klingat av. Många missbrukare har berättat om att det som skulle bli ett enstaka rus under en helg till slut fortsatt okontrollerat tills hela det inköpta partiet var konsumerat. Det är svårt att motivera missbrukarna till att sluta, även om de får omfattande negativa konsekvenser till följd av missbruket. Missbrukare har beskrivit tydliga inslag av hallucinationer under rusen, vilket medför fara för sig själv och andra.

Just nu är det ingen som vet eller ens kan göra en rimlig bedömning av hur olaglig ¿hantering av MDPV och liknande substanser kommer att värderas i domstol. Att vi på ett år samlat på oss synnerligen allvarliga erfarenheter av MDPV bara inom en kommun måste leda till en omprövning av praxis kring de nya internetdrogerna.

Sedan HD-domen har regeringen inte gjort några ansatser till att skapa klarhet. Det går heller inte att förvänta sig någon ledning från Påföljdsutredningens slutbetänkande, som inte hade något förslag om straffmätningen. Det finns inget system för bedömning av de nya internetdrogernas farlighet.

Exemplet MDPV i Västerås borde leda till en översyn av hela frågan om hur nya ¿narkotika skall bedömas i domstol men också av hur nya substanser skall kartläggas.

I väntan på att regeringen funderat färdigt fortsätter missbrukare i Västerås att förgiftas av MDPV medan personal som skall omhänderta och behandla dem också utsättas för oacceptabla risker.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons