Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jan Ola Forsberg: Dödsstraffet är INTE avskaffat i Sverige.

Annons

Jodå. Verkställigheten av dödsstraff för svåra brott är avskaffad i Sverige sedan 100 år tillbaka men indirekt delar svenska rättsvårdande instanser ut straffet ändå. Det sker på begäran av migrationsverket och till syvende och sist den svenska regeringen. Men då gäller det inte brottslingar utan unga människor som sökt en fristad (asyl) i Sverige, företrädesvis unga afghanska pojkar av den hazariska folkgruppen.

Ett resultat av regeringens och myndigheternas ställningstagande till asyl redovisades i vintras i socialstyrelsens rapport från Karolinska Institutet om det ökande antalet självmord(suicid) bland Afghanska asylsökande pojkar i Sverige som fått beslut om utvisning under 2017. Det var 12 st vilket är 10 gånger fler än bland motsvarande svenska åldersgrupper. Man har all anledning att oroa sig för vad som skall stå i facit för 2018 med tanke på den höga avslagsprocen-ten på asylsökningar som skett hittills i år.

Hur många som efter utvisning vid återkomsten till Afghanistan dött för egen hand eller avlivats är okänt och Migrationsverket har väl varken möjlighet eller intresse av att ta reda på det. Dess uppdrag av regeringen är ju att i samarbete med polisen rensa Sverige från så många asylsökande som möjligt.

Dess uppdrag av regeringen är ju att i samarbete med polisen rensa Sverige från så många asylsökande som möjligt.

Sammanfattningsvis: dödsstraffets verkställighet har upphävts i Sverige men har istället överlåtits till offren själva eller efter utvisning på plats av sharialag-styrda talibaner som betraktar återvändande flyktingar (vilka ibland konver-terat till kristendomen) som landsförrädare och avfällingar vilket är likmätigt med en dödsdom.

Det är sannerligen ingen torka vad avser debattartiklar om asylsökande ungdomar, företrädesvis pojkar från Afghanistan av den hazariska folkgruppen. Övervägande menar man, att de asylsökande bör få uppehållstillstånd, och skälen är humanitära. Få inlägg förordar aktivt återsändande av flyktingarna. Skälen är då främst ekonomiska samt att de återförvisade inte löper några risker i Afghanistan. Men de asylsökande har primärt inte kommit hit för att försörjas utan för att rädda sina liv och riskerna i Afghanistan är betydande. Det framgår inte minst av de senaste rapporterna såväl från Kabul som från provinsen och staden Ghazni varifrån en betydande del av våra asylsökande ungdomar kommer..

Otvivelaktigt så naggar flyktingkostnaderna statsbudgeten i kanten men knappast så katastrofalt som Moderaterna, Social- och Sverigedemokraterna, våra tre stora främlingsfientliga partier oroar sig för. Dess företrädare förfäktar att flertalet av de asylsökande ungdomar som kom till Sverige från Afghanistan 2015 skall förvisas till hemlandet. Som svepskäl säger man sig ömma om ung-domarna, för att de inte skall hamna i ett svenskt skuggsamhälle.

Otvivelaktigt så naggar flyktingkostnaderna statsbudgeten i kanten men knappast så katastrofalt som Moderaterna, Social- och Sverigedemokraterna, våra tre stora främlingsfientliga partier oroar sig för

Migrationsverkets utsända tjänsteman i Afghanistan har nämligen, på uppdrag av sin arbetsgivare, rapporterat att vissa (få) regioner i Afghanistan är någorlunda säkra för internflyktingar. Beställningsrapporten har tacksamt tagits emot av Migrationsverket och dess huvudman – regeringen.

Regeringens syn framfördes förra hösten i SVT Agenda av integrationsminister Helena Fritzon(s), som menade att regeringen hade en generös syn gentemot de asylsökande. Hon undvek primärt att tala om, att de 83% som fått uppe-hållstillstånd, var de som vid intervjutillfället varit under 18 år. Av de som ansetts vara 18 år vid ankomsten eller fyllt 18 år efter ankomsten till Sverige var siffran 6 %, eftersom de då betraktas som vuxna, varvid de efter regelverket och migrationsverkets skön kan utvisas. Migrationsverket har genom sina godtyckliga åldersuppskrivningar vid de asylsökandes ankomst 2015 tjänstvilligt förberett ett påskyndande av processen.

Migrationsverket har genom sina godtyckliga åldersuppskrivningar vid de asylsökandes ankomst 2015 tjänstvilligt förberett ett påskyndande av processen.

Hösten 2017 överlistade socialdemokraterna återigen sin maktkorrupta koalitionspartner i regeringen, denna gång med överenskommelsen om asylsökande. Den gick ut på att unga asylsökande skulle få uppehållstillstånd om de kom till Sverige före 24/11 2015 och gick i skolan. Villkoren för överens-kommelsen var att den asylsökande skulle ha varit ensamkommande barn (yngre än 18 år) , hade väntat på asylprövning längre än 15 månader och fått sin ansökan prövad enligt den tillfälliga lagen 2016. Men, som sagt, efter migrationsverkets åldersuppskrivningar, betraktades en stor del av ungdomar-na som vuxna redan vid ankomsten till Sverige. Utvisningsbesluten gick fort-farande efter de gamla reglerna och innebar att man kunde utvisas även om man gick i skolan.

På senvåren i år fick regeringen tydligen kalla fötter genom dålig publicitet och modifierade det nya lagförslaget . Man ville lätta något på bevisbördan för den sökandes identitet och dessutom erbjuda en ny asylansökan för vissa som fått avslag. Vilka dessa är återstår att se. Var förslaget av omtanke om de asyl-sökande eller ett försök hjälpa miljöpartiet att ta sig över 4 %-spärren?

Riksdagen sanktionerade överenskommelsen, vilken utformad som lag trädde i kraft 1/7 (gymnasielagen) men dessförinnan hade de allra flesta asylsökande fått utvisningsbeslut..

Innan överenskommelsen godkändes i riksdagen pågick sålunda en febril aktivitet inom Migrationsverket för att hinna utvisa så många som möjligt enligt det gamla regelverket. I somras hade de allra flesta asylsökande hunnit nå åldersgränsen då man betraktas som vuxen. Vid fyllda 18 kräver Migrations-verket mycket starka skäl för att meddela uppehållstillstånd.

Migrationsverkets inkvisitorer tolkar regelverket som fan läser bibeln och ställer orimliga beviskrav för asyl. Skälen för avslag och migrationsverkets resonemang är mångordiga, stelbenta, krystade och ofta outgrundliga. Migrationsverkets vanligaste beslut är utvisning. För att lockas att resa hem frivilligt utlovas de asylsökande en penningsumma med avdrag för migrationsverkets kostnader samt kostnadsfri hjälp till etablering i Afghanistan. Hur uppföljningen av detta i det genomkorrumperade Afghanistan skulle kunna ske torde vara en omöjlig uppgift. För den som inte accepterar att åka hem frivilligt får polisen göra hantverket med att fylla migrationsverkets fängelseliknande förvar inför avhysning.

Migrationsverkets inkvisitorer tolkar regelverket som fan läser bibeln och ställer orimliga beviskrav för asyl.

Avhysningen av de unga hazarer som fått avslag sker i de flesta fall till Kabul. Kabul är ingen säker stad. Det är en farlig stad, i synnerhet för den som inte har några kontakter där. De som blir kvar där riskerar att hamna i drogberoende, kriminalitet och utanförskap. Den afghanska staten ger inget skydd. Av talibanerna betraktas de dessutom som landsförrädare och behandlas därefter. De som försöker ta sig till hemprovinserna utsätter sig för en hög risk då talibanerna kontrollerar vägarna, stoppar och genomsöker bilar och bussar och dödar manliga hazarer. Det är t.o.m nu så illa, att man stängt huvudvägen mellan huvudstaden Kabul och provinsen Ghazni, hemort för många hazarer. Situationen är värre nu än när ungdomarna flydde 2015.

IS våldshandlingar mot och utrotningsförsök av de irakiska jazidierna har rätteligen fördömts av världssamfundet. Att de afghanska talibanernas ambition och mål är att eliminera den i antal jämfört med jazidierna betydligt större hazariska folkgruppen i Afghanistan är väl känd och har pågått sedan länge. Sverige kan naturligtvis inte förhindra detta pågående folkmord på plats men måste ändå kunna förhindra att de hazarer som lyckats ta sig hit inte utvisas tillbaka. Armenier och judar har under det senaste århundradet eliminerats i miljoner. Att Sverige blundar för att ytterligare en folkgrupp håller på att elimineras är en skam.

Armenier och judar har under det senaste århundradet eliminerats i miljoner. Att Sverige blundar för att ytterligare en folkgrupp håller på att elimineras är en skam.

De flesta av de svenskar som är emot en humanitär inställning till flyktingana har aldrig mött dessa ungdomar och har aldrig tagit del av deras historia eller det som sker i deras hemland. De har skaffat sig en uppfattning second hand via media och i värsta fall genom rasistiska sajter som förmedlat en bild av terrorister och våldtäktsmän, vilket emotsägs av att de flesta flyktingarna varit minderåriga vid ankomsten hit.

De afghanska flyktingpojkarna lever inte isolerade vare sig i familjehem eller på ”campus”. Många har via sina mobiltelefoner ett nätverk över hela landet och nyheter om alla avslag, utvisningsbeslut och självmord sprids snabbt. Via media följer de den oroande utvecklingen i Afghanistan. Pojkarnas redan från hemlan-det och umbäranden under flykten sargade psyken påfrestas ytterligare. Många av oss som tagit hand om och lever med dessa pojkar hör dagligen deras för-tvivlan över sin situation, ser dem brytas ned och hör dem säga att självmord faktiskt vore den bästa lösningen. Hur tacklar man det när man hör hur snart alla deras kamrater och de själva fått utvisningsbeslut? När de givit upp?

De höga självmordstalen bland asylsökande ungdomar i Sverige med en fördubbling under 2017 och ett ökat antal självskadebetenden vittnar om ungdomarnas förtvivlan inför och efter utvisningsbeslut. Våra två senaste statsministrars uttalanden om värn och skydd har allvarligt svikits av det politiska etablissemanget. Sverige berömmer sig för att vara en humanitär stormakt men det rimmar illa med att regeringen försökt att leva upp till ryktet samtidigt som den bokstavligen talat gått över lik. Migrationsverkets och i slutändan regeringens hanterande av asylprocessen med de rättsvidriga okulära och medicinska åldersbedömningarna och misstron rörande de asyl-sökandes bakgrund om hot i hemlandet gör att vi får skämmas för Sverige, inför ungdomarna, oss själva och världen.

Sverige berömmer sig för att vara en humanitär stormakt men det rimmar illa med att regeringen försökt att leva upp till ryktet samtidigt som den bokstavligen talat gått över lik.

Jan Ola Forsberg

En kortare version av artikeln är publicerad i trycka VLT.

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons